Boże Wielki i jedyny, zachowaj Ukrainę
Boże Wielki i jedyny, zachowaj Ukrainę

„Boże Wielki i jedyny, zachowaj Ukrainę”. Tymi słowami rozpoczyna się religijny hymn Ukrainy. Dziś modlitwa ta ponownie łączy ludzi, dotkniętych tragedią wojny.

 

 

„Modlitwa za Ukrainę” powstała w 1885 roku. Kilka jego wersji tekstowych stworzył Oleksandr Konysky, a melodię skomponował Mykola Lysenko.

 

Ten duchowy hymn stawiany jest niemal na równi z hymnem państwowym. W niektórych wspólnotach kościelnych – zarówno prawosławnych jak i grekokatolickich – tradycyjnie śpiewa się tę pieśń po zakończonym nabożeństwie. Słowa tego hymnu to swoista modlitwa o wolność kraju. Dziś jego tekst nabiera szczególnego znaczenia:

 

„Modlitwa za Ukrainę”>>>

 

 

Panie, o Wielki i Wszechmogący,
chroń naszą ukochaną Ukrainę,
pobłogosław ją wolnością i światłem
Swoich świętych promieni.

 

Światłem nauki i wiedzy
Oświeć nas, Twe małe dzieci,
W miłości czystej i wiecznej
Pozwól nam, Panie, wzrastać.

 

Modlimy się, Panie Wszechmogący,
Chroń naszą ukochaną Ukrainę,
Udziel naszemu ludowi i ojczyźnie
Wszelkiej łaski i dobroci.

 

Pobłogosław nas wolnością, pobłogosław nas mądrością,
Prowadź w dobry świat,
Pobłogosław nas, Panie, szczęściem
na wieki wieków.


Za: stacja7.pl