Budujemy na SKALE!
Budujemy na SKALE!

„Duchu Święty dodaj nam ochoty na soboty” - tą właśnie modlitwą, 10 września 2022 r., rozpoczęliśmy nasze sobotnie spotkanie w Edmonton.

 

To tu, dzieci z Polskiej Sobotniej Szkoły im. H. Sienkiewicza, rozpoczęły rok szkolny wspólną Eucharystią, której przewodniczył o. Mieczysław Burdzy. Wspólnie modlili się uczniowie, rodzice i nauczyciele. Siostra M. Rafała Duraj oraz s.M. Celinia Liptak przygotowały dzieci do zaangażowania się w prowadzenie liturgii. Wspólny śpiew, czytania, modlitwa…, wszystko to, nadało uroczysty, a zarazem radosny charakter wydarzenia. Warto nadmienić, że Siostry Służebniczki już od wielu lat uczą w tej szkole, a więc i w tym dniu nie mogło nas zabraknąć. Towarzyszymy dzieciom i w pewnym sensie ich rodzicom, przez co staramy się wypełniać myśl charyzmatu naszego założyciela, bł. Edmunda Bojanowskiego.

 

„Trudno, głęboko, długo”. Wierzymy, że Słowo Boże zawsze jest nam dane na konkretny czas i okoliczność.

Tym razem, na rozpoczęcie nauki języka polskiego na kanadyjskiej ziemi, otrzymaliśmy Słowo Boże o budowaniu na skale. W czasie kazania mogliśmy obrazowo doświadczyć, że budowanie na „piasku” nie jest właściwym sposobem na życie. Dzieci zostały zachęcone do budowania na „skale” czyli na Osobie Jezusa, który jest naszym wsparciem i mocą.

 


„To jest Ewangelia na rozpoczęcie nowego roku szkolnego, mówił kapłan, budujcie głęboko i długo. Będzie trudno, ale warto! I jeśli oprzesz wszystko na „Skale” - na Bogu, to nawet największe trudności nie zniszczą tego domu!”

 

s.M.Celinia Liptak