By być świętą i innych ku świętości prowadzić
By być świętą i innych ku świętości prowadzić

Nie myślimy tylko o tych, którzy są już beatyfikowani lub kanonizowani. Duch Święty rozlewa świętość wszędzie w świętym i wiernym ludzie Bożym, gdyż "podobało się […] Bogu uświęcać i zbawiać ludzi nie pojedynczo, z wyłączeniem wszelkich wzajemnych powiązań, lecz ustanowić ich jako lud, który uznałby Go w prawdzie i Jemu święcie służył". Pap. Franciszek

 

 

W dniach 22-24.02.br., w Domu Generalnym naszego Zgromadzenia we Wrocławiu, miało miejsce spotkanie sióstr asystentek odpowiedzialnych za wspólnoty Stowarzyszenia bł. Edmunda Bojanowskiego.

W czasie spotkania formacyjnego Ojciec Dariusz Malajka OMI - Rektor Bazyliki Trójcy Świętej na Świetym Krzyżu przybliżył wybrane treści  Adhortacji Apostolskiej Papieża Franciszka Gaudete et Exsultate.

 

 


Athortacja jest poświęcona powołaniu do świętości w świecie współczesnym, a jej treści są kierowane do ludzi wszystkich stanów i środowisk. Jako osoby życia konsekrowanego powinnyśmy nieustannie formować własną relację z Bogiem, z najbliższymi we wspólnocie oraz z wszystkimi których Pan stawia na naszych drogach. Światło Ewangelii winno być Światłem naszego codziennego życia. Dlatego taka forma spotkań jest dla każdej z nas pomocą do zgłębiania tej relacji jak również jest swoistym rachunkiem sumienia. W dokumencie papież Franciszek napisał:
„…poprzez tę adhortację chciałbym przede wszystkim przypomnieć o powołaniu do świętości, które Pan kieruje do każdego z nas, o tym wezwaniu, które kieruje też do ciebie: "Bądźcie świętymi, bo Ja jestem święty" (Kpł 11, 44; 1P 1, 16). Sobór Watykański II powiedział to dobitnie: "Wszyscy wierni, wyposażeni w tyle tak wielkich środków zbawienia, we wszystkich sytuacjach życiowych i w każdym stanie powołani są przez Pana, każdy na właściwej sobie drodze, do doskonałej świętości, jak sam Ojciec jest doskonały".

 

 

W sobotni wieczór miałyśmy okazję przejść uliczkami Wrocławia po których uczęszczał niegdyś nasz bł. Ojciec Edmund. Natomiast w niedzielne przedpołudnie korzystałyśmy z możliwości spotkania się z Nim i z jego przyjaciółmi, co było możliwe dzięki analizie wybranych fragmentów zachowanej korespondencji oraz prelekcji multimedialnej.

 

Wielkim darem była dla nas obecność Matki Generalnej M. Józefy oraz Matki Brygidy – odpowiedzialnej za Dzieło Stowarzyszenia z ramienia Zgromadzenia. Cenne słowa, wskazówki i wyznaczenie kierunku realizacji duchowego i apostolskiego charyzmatu Stowarzyszenia w aktualnym świecie jest dla każdej z nas niezmiernie ważne. Radowałyśmy się również z obecności Sióstr z Gałęzi Służebniczek Starowiejskich, które również prowadzą wspólnoty w duchu Stowarzyszenia. W czasie całego spotkania, dzieliłyśmy się bieżącymi wydarzeniami i omawiałyśmy te, które są przed nami. Za towarzyszenie w tych dniach i koordynowanie przez cały rok - dziękujemy również siostrze M. Patrycji.

 

 



Tak więc, czas przeżytej Eucharystii,  modlitwy, spotkań formacyjnych i informacyjnych upłynął bardzo szybko. Wyrażamy wdzięczność za możliwość przeżycia tych chwil w Domu Generalnym Zgromadzenia, za wspólnotę i jedność oraz za całoroczną troskę o Stowarzyszenie, które aktualnie zrzesza 672 członków w Polsce, a 62 członków w Kamerunie.



Wdzięczne siostry asystentki wspólnot Stowarzyszenia bł. Edmunda Bojanowskiego