By rozumieć symbolikę
By rozumieć symbolikę

Często w wystrojach wielkanocnych widzimy: kurczaki, kaczuszki, króliki itp… Nie możemy jednak zapominać, że szczególne miejsce i znaczenie ma symbol Baranka!

 

Liturgicznym symbolem Wielkanocy jest Baranek. Baranek jest symbolem prostoty, niewinności, czystości i posłuszeństwa.  Baranek z czerwoną chorągwią, symbol męki, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa oraz Eucharystii. Biblia często podaje odniesienia do symboliki baranka. Szczególne miejsce zajmował w kręgu kultury judaistycznej. Żydzi składali Jahwe baranki jako codzienną ofiarę - modlitwę, zwłaszcza w szabat i dni świąteczne. O baranku czytamy przy ofierze Abrahama i jeszcze w innych miejscach Starego Testamentu. Wyjątkowe znaczenie miał baranek paschalny, który upamiętniał kres niewoli egipskiej.

 

 

Dla chrześcijan baranek to symbol męki, śmierci i zmartwychwstania Jezusa Chrystusa. W dzień wielkanocny z większym zrozumieniem odmawiamy w Gloria słowa: "Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami". Prefacja wielkanocna także przypomina nam, że "Chrystus został ofiarowany jako nasza Pascha, ponieważ jest prawdziwym Barankiem, który zgładził grzechy świata". Modlitwę do Baranka Bożego odmawiamy przed Komunią świętą. Tak więc Baranek Boży, zraniony i zabity, ale jednocześnie zwycięski, jest prawdziwym biblijnym symbolem Wielkanocy.

 

( por.: katolik.pl)