Charakter - Misja - Cele
Charakter - Misja - Cele

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy im. Edmunda Bojanowskiego rozpoczął swoją działalność 1 stycznia 1996 roku.  Został utworzony przez Zgromadzenie Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej – Śląskie z siedzibą władz prowincjalnych w Warszawie, przy ul. Dobrogniewa 6.

 

 

 

 

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy jest stacjonarnym zakładem opieki zdrowotnej dla osób starszych. Udziela całodobowych świadczeń zdrowotnych na podstawie umowy z NARODOWYM FUNDUSZEM ZDROWIA, obejmujących swoim zakresem leczenie, pielęgnację i rehabilitację osób niewymagających hospitalizacji, oraz zapewnia im środki farmaceutyczne i materiały medyczne, pomieszczenia i wyżywienie odpowiednie do stanu zdrowia. Zakład obejmuje całodobową opieką osoby, które ze względu na stan zdrowia i stopień niepełnosprawności oraz brak możliwości samodzielnego funkcjonowania w środowisku domowym wymagają stałego nadzoru lekarskiego, profesjonalnej pielęgnacji i rehabilitacji.

 

 

 

 

Misją Zakładu jest zapewnienie pacjentom domowej atmosfery i poczucia pełnego bezpieczeństwa. Nadrzędną wartością działalności jest zapewnienie pacjentom pełnej i profesjonalnej opieki, spełniającej ich potrzeby i oczekiwania w sposób gwarantujący satysfakcję oraz stałe doskonalenie form i zakresu tej opieki.

 

 

 

 

 

Cele są realizowane w duchu chrześcijańskiej wizji człowieka i aktualnej wiedzy medycznej. Pacjenci ZOL objęci są opieką duszpasterską, przy zachowaniu prawa do wolności sumienia i wyznania.