Chleb Życia - siłą w Miłości!
Chleb Życia - siłą w Miłości!

XIX Niedziela zwykła

 Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli ktoś spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. 

 

 

 

LECTIO – CZYTAJ UWAŻNIE! J 6, 41 - 51


Żydzi szemrali przeciwko Jezusowi, dlatego że powiedział: «Ja jestem chlebem, który z nieba zstąpił». I mówili: «Czyż to nie jest Jezus, syn Józefa, którego ojca i matkę my znamy? Jakżeż może On teraz mówić: Z nieba zstąpiłem». Jezus rzekł im w odpowiedzi: «Nie szemrajcie między sobą! Nikt nie może przyjść do Mnie, jeżeli go nie pociągnie Ojciec, który Mnie posłał; Ja zaś wskrzeszę go w dniu ostatecznym. Napisane jest u Proroków: „Oni wszyscy będą uczniami Boga”. Każdy, kto od Ojca usłyszał i przyjął naukę, przyjdzie do Mnie. Nie znaczy to, aby ktokolwiek widział Ojca; jedynie Ten, który jest od Boga, widział Ojca. Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Kto we Mnie wierzy, ma życie wieczne. Ja jestem chlebem życia. Ojcowie wasi jedli mannę na pustyni i pomarli. To jest chleb, który z nieba zstępuje: Kto go je, nie umrze. Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli ktoś spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Chlebem, który Ja dam, jest moje Ciało, wydane za życie świata».

 

MEDITATIO – ROZWAŻ PRZECZYTANE SŁOWO!


Jedni wierzą, inni nie. Jedni przyjmują, inni szemrają. Tak to już w życiu jest. Tak było też w życiu i działalności Pana Jezusa. Nauka o Chlebie, którym jest On sam dla wielu okazała się zbyt trudna do przyjęcia. Wydaje się, że także dziś dla wielu jest ona wciąż zbyt trudna. Bo tu potrzeba wiary i patrzenia głębiej, dalej niż można zobaczyć normalnie. To potrzeba spojrzenia ufnego i pełnego miłości. Trzeba przebić się przez to, co zewnętrzne, aby dojść do prawdy. Jakże trudno było wielu Żydom uwierzyć w to, że Jezus – ich Rodak – jest Bogiem. Było to w ich mniemaniu niemożliwe. I w sumie chyba nas to nie powinno zbytnio dziwić. Gdybyśmy dziś tak szczerze zapytali samych siebie o wiarę w Jezusa a może jeszcze bardziej o wiarę Jezusowi to ciekawe jaka musiałaby być nasza odpowiedzieć. On jest Chlebem życia a my się Nim nie karmimy. Co więc można powiedzieć o naszej wierze? Jednak bez względu na to czy wierzymy czy nie Jezus jest Pokarmem na życie wieczne. I albo przyjmiemy tą prawdę, uwierzymy, zaufamy i będziemy mieli życie wieczne, albo nie uwierzymy, nie przyjmiemy i życia wiecznego w królestwie Ojca nie posiądziemy. Decyzja należy do każdego z nas. Każdego dnia możemy i chyba nawet powinniśmy modlić się o coraz większą wiarę. Pytajmy dziś siebie:
- Jak często przyjmuję Komunię Świętą
- Ile jestem w stanie poświęcić, by mieć dostęp do Eucharystii?
- Czy przyjmuje w całości naukę Jezusa zawartą w Ewangelii?

 

ORATIO – MÓDL SIĘ


Panie Jezus pragnę często karmić się Twoim Ciałem. Bądź blisko mnie i nie dozwól, bym kiedyś się od Ciebie odłączył. Amen

 

ACTIO – WPROWADZAJ SŁOWO W CZYN!


Módl się każdego dnia o większą wiarę.

 

s.M. Damiana Szmidt