Chrystus otwiera ku nam swe Serce
Chrystus otwiera ku nam swe Serce

Miesiąc czerwiec jest szczególnie poświęcony Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. Miłość Jezusa zaprasza nas do rozważania nieprzebranej głębi bogactwa Jego Serca. Pomaga w tym wiele pieśni, modlitw, a w śród nich litania.

 

 

Jest to wspaniała modlitwa w całości skupiona na tajemnicy wewnętrznej Chrystusa: Boga – Człowieka. Litania do Serca Pana Jezusa czerpie obficie ze źródeł biblijnych, a równocześnie odzwierciedla najgłębsze doświadczenia ludzkich serc. Jest to też modlitwa uwielbienia i autentycznego dialogu. (…) Modlitwa ta – odmawiana i rozważana – staje się prawdziwą szkołą człowieka wewnętrznego: szkołą chrześcijanina. (…) Równocześnie stajemy się wrażliwi na potrzebę zadośćuczynienia. Chrystus otwiera ku nam swe Serce, abyśmy w Jego zadośćuczynieniu zjednoczyli się z Nim dla zbawienia świata.

 

Tylko Miłość, którą objawia Serce Chrystusa, jest zdolna przemieniać serce człowieka i otworzyć je na cały świat, by uczynić je bardziej ludzkim i Bożym. (…) Tylko ludzie w miłości wkorzenieni i ugruntowani (por. Ef 3,17) potrafią przeciwstawić się cywilizacji śmierci i tworzyć na gruzach nienawiści, pogardy i przemocy cywilizacje, która ma swoje źródło w Sercu Zbawiciela. Ono jest odwiecznym Źródłem, z którego każdy wierzący i cały Kościół wciąż na nowo czerpią moc wiary, nadziei i miłości.

 

Czciciele Serca Jezusowego stają się ludźmi wrażliwego sumienia. A kiedy dane im jest trwale obcować z Sercem naszego Pana i Mistrza, rozbudza się w nich także potrzeba wynagradzania za grzechy świata, za obojętność tylu serc, za własne zaniedbania. O jakże bardzo potrzebny jest w kościele ten zastęp serc czuwających, dzięki którym miłość Serca Bożego nie pozostanie osamotniona i nieodwzajemniona!

 

Przybliżajcie do tego źródła życia i świętości osoby, rodziny, wspólnoty parafialne, środowiska, aby mogły z Niego czerpać niezgłębione bogactwo Chrystusa (por. Ef 3,8).


(Św. Jan Paweł II)