Co robić z pokusami?
Co robić z pokusami?

I Niedziela Wielkiego Postu

Co robić z pokusami?

"Jeśli jesteś Synem Bożym"

 

LECTIO – CZYTAJ UWAŻNIE!  Łk 4, 1-13


Jezus pełen Ducha Świętego powrócił znad Jordanu i czterdzieści dni przebywał w Duchu na pustyni, gdzie był kuszony przez diabła. Nic w owe dni nie jadł, a po ich upływie poczuł głód. Rzekł Mu wtedy diabeł: «Jeśli jesteś Synem Bożym, powiedz temu kamieniowi, żeby się stał chlebem».
Odpowiedział mu Jezus: «Napisane jest: „Nie samym chlebem żyje człowiek”».
Wówczas wyprowadził Go w górę, pokazał Mu w jednej chwili wszystkie królestwa świata i rzekł diabeł do Niego: «Tobie dam potęgę i wspaniałość tego wszystkiego, bo mnie są poddane i mogę je odstąpić, komu chcę. Jeśli więc upadniesz i oddasz mi pokłon, wszystko będzie Twoje».
Lecz Jezus mu odrzekł: «Napisane jest: „Panu, Bogu swemu, będziesz oddawał pokłon i Jemu samemu służyć będziesz”».
Zaprowadził Go też do Jerozolimy, postawił na narożniku świątyni i rzekł do Niego: «Jeśli jesteś Synem Bożym, rzuć się stąd w dół. Jest bowiem napisane: „Aniołom swoim rozkaże o Tobie, żeby Cię strzegli”, i „na rękach nosić Cię będą, byś przypadkiem nie uraził swej nogi o kamień”».
Lecz Jezus mu odparł: «Powiedziano: „Nie będziesz wystawiał na próbę Pana, Boga swego”».
Gdy diabeł dokończył całego kuszenia, odstąpił od Niego aż do czasu.

 

MEDITATIO – ROZWAŻ PRZECZYTANE SŁOWO!


Pan Jezus po chrzcie świętym udaje się na pustynię, gdzie jest kuszony przez szatana.  Przyjmując chrzest Jezus wziął na siebie nasze grzechy a teraz na pustyni potwierdza pragnienie wyzwolenia ludzkości od grzechu, nawiązując głęboką solidarność z grzesznikiem. „Człowiek bowiem – jak pisze św. Jan Paweł II – grzeszy, ponieważ ulega różnym pokusom”. Opis kuszenia Jezusa na pustyni nawiązuje do potrójnej pożądliwośći człowieka – pożądliwości ciała, pożądliowości oczu i pychy żywota. A św. Jan pisze, że te pożądliwości stanowią zarzewie grzechu (por. 1J 2, 16). Trzeba nam tu zauważyć subtelność pokus. Zaspokojenie głodu nie jest niczym złym. Jest naturalną potrzebą człowieka, którą należy zaspokajać. Szatan jednak nadaje jej charakter pokusy. Dlatego Jezus ją odrzuca. Kolejna pokusa związana jest z pożądliwością oczu. Każdy człowiek pragnie posiadać i jest to rzecz zamierzona przez Boga dla człowieka. Stwórca od początku poddał świat człowiekowi. Jednakże posiadania różnych dóbr, które są człowiekowi potrzebne do życia, mogą zamienić się w chęć posiadania dla posiadania, aby jak najwięcej mieć. I to już jest pokusa, bo to „mieć” staje się ważniejsze niż „być”. I tę pokusę Jezus odrzuca. Jeżeli człowiek posiada dobra tego świata, nie pożądając ich i jeszcze potrafi nimi służć Bogu i ludziom, przezwyciężył tę pokusę. W trzeciej pokusie, którą św. Jan nazywa pychą żywota, kusiciel ubiera swją pokusę w pozory bezgranicznego zaufania do Bożej Opatrzności. Także tą pokusę Jezus odrzuca. Trzeba nam pamiętać, że Jezus wszystie pokusy pokonuje Słowem Bożym. To Słowo jest żywe i skuteczne. To Słowo ma moc.

Pytajmy siebie:
- jakim pokusom najczęściej ulegam?
- w jaki sposób zwalczam pojawiające się pokusy?
- Czy traktuję Słowo Boże jako Słowo pełne mocy?

 

ORATIO – MÓDL SIĘ!


Panie Jezu, naucz mnie pokonywać pokusy i odważnie podążać za Twoim Słowem. Amen.

 

ACTIO – WPROWADZAJ SŁOWO W CZYN!


W rozpoczętym czasie Wielkiego Postu podejmij konkretne postanowienie, które doprowadzi do jeszcze większego umiłowania Słowa Bożego i jego mocą do pokonywania pokus złego ducha.

 

s.M. Damiana Szmidt