Collegium Verum zaprasza na semestralny kurs
 Collegium Verum zaprasza na semestralny kurs

Collegium Verum zaprasza na semestralny kurs z zakresu metodyki pracy z dziećmi według integralnego wychowania w koncepcji pedagogicznej Edmunda Bojanowskiego. Oferta skierowana jest do aktywnych nauczycieli przedszkoli i szkół podstawowych w klasach 1-3. Szczególne zaproszenie kierujemy do pracowników placówek katolickich.

 

 

 

Słuchacze Kursu

 

– otrzymują wiedzę z zakresu podstaw integralnej antropologii filozoficznej i założeń pedagogicznych E. Bojanowskiego.

– uzyskują praktyczne umiejętności w zakresie metod pracy z dziećmi, doboru form pracy i materiałów.

– uczą się podejmowania czynności opiekuńczych i wychowawczych afirmujących godność dziecka jako osoby.

 

 

Absolwent Kursu posiada wiedzę na temat integralnego wychowania przedszkolnego, kształtującego małe dzieci w ich poznawaniu siebie i świata.

Wykłady i zajęcia praktyczne prowadzone są przez praktyków, znanych w środowisku szkół katolickich, doświadczonych w pracy z dziećmi.

Wykłady i ćwiczenia odbywają się w przestrzeni dzielenia się dobrymi praktykami oraz wypracowanymi metodami pracy z dziećmi, także dziećmi z dysfunkcjami.

 

 

WIĘCEJ>>>