CUD w Chrząstowicach
CUD w Chrząstowicach

W niedzielę, 10 września 2023 r.,

w Chrząstowicach oficjalnie otwarto

PIERWSZE W POLSCE

Katolickie Przedszkole Niepubliczne

z Nauczaniem Języka Mniejszości Niemieckiej

OCHRONKA.

 

Poświęcenia gruntownie wyremontowanych pomieszczeń Ochronki dokonał ks. dr hab. Piotr Tarlinski, duszpasterz mniejszości narodowych i etnicznych diecezji opolskiej. On też w niedzielne przedpołudnie sprawował w parafialnej świątyni Eucharystię w intencji dzieci z Ochronki, ich rodzin, pracowników, członków Stowarzyszenia CUD i wszystkich zaangażowanych w remont tej placówki.

 

NA PRZESTRZENI TRZECH WIEKÓW


Budynek dzisiejszej ochronki powstał ok. 1880 r.Początkowo mieściła się w nim pierwsza katolicka szkoła powszechna z nauczaniem jednoklasowym. Po wybudowaniu nowej szkoły, ówczesny ksiądz proboszcz Johannes Lebok przejął budynek na rzecz parafii i doprowadził do jego przebudowy. 31 sierpnia 1932 r.wprowadzono do niego siostry naszego Zgromadzenia, które na przestrzeni lat pełniły różne posługi wśród tutejszej ludności, szczególną troską otaczając dzieci, dla których prowadziły w klasztorze ochronkę. W 1953 r.władze komunistyczne nakazały siostrom opuścić klasztor. Do Chrząstowic wróciły one w 1956 r., jednak nie mogły oficjalnie prowadzić pracy opiekuńczo-wychowawczej wśród dzieci. Po przemianach polityczno-społecznych w 1989 r.siostry odzyskały budynek i w 1991 r.rozpoczęły na nowo prowadzenie Ochronki. Przez 32 lata siostry starały się wiernie realizować swoje powołanie i charyzmat Zgromadzenia.

 


Z końcem lipca 2022 r.Zgromadzenie podjęło decyzję o zakończeniu posługi w tym miejscu. Wówczas przedstawiciele lokalnej społeczności, doceniając wartość chrześcijańskiego wychowywania dzieci w oparciu o myśl pedagogiczną bł. Edmunda Bojanowskiego, postanowili przejąć budynek klasztoru i kontynuować dzieło prowadzone dotychczas przez Służebniczki. W tym celu powołali do życia Chrząstowickie Stowarzyszenie Edukacyjne „CUD”, które m.in. podjęło się remontu budynku.

 

Nazwa „CUD” nawiązuje do głównej idei Stowarzyszenia, by w przedszkolu podejmowano troskę o CIAŁO, UMYSŁ I DUCHA dzieci do niego uczęszczających. Formuła przedszkola została poszerzona o edukację w dwóch językach: polskim i niemieckim jako języku mniejszości narodowej.

 


Ufamy, że miejsce to nadal będzie emanowało radością dzieci oraz ewangelicznymi wartościami, a bł. Edmund będzie wypraszał potrzebne łaski wszystkim tym, którzy dzieło to kontynuują.


Redakcja

 

 WIĘCEJ>>>

FILMOWA RELACJA Z OTWARCIA>>>