Czas probacji we Wrocławiu
Czas probacji we Wrocławiu

Czas zatrzymania, odnowienia duchowego i pogłębienia więzi z Jezusem rozpoczęłyśmy wspólnotowo 3 lipca br. w Domu Generalnym we Wrocławiu.

 

 

 

Pierwszemu spotkaniu, dla nie jednej z nas po wielu latach, towarzyszyło wiele radości. Niestety z powodu panującej pandemii nie wszystkie siostry mogą uczestniczyć w probacji. I tak do Domu Generalnego dotarły cztery siostry jubilatki oraz siedem sióstr przeżywające swoje dziesięć lat po profesji wieczystej. Po krótkim wprowadzeniu siostry wikarii M. Anity Hoffman i podziale obowiązków weszłyśmy w rytm probacyjnego życia.

 

 

W sobotę po południu, dzięki uprzejmości Matki Generalnej, wybrałyśmy się razem z naszą przewodniczką, siostrą M. Lauretą Turek do Centrum Wiedzy o Wodzie Hydropolis, które promuje motto „Wszystko płynie i nic nie pozostaje takie samo”. Tak jak woda nie pozostaje w bezruchu i przynosi życie, tak Łaska Boża rodzi w nas nową jakość życia i nieustannie podtrzymuje i rozwija. Drogę powrotną przemierzyłyśmy brzegiem Odry. Sprzyjała nam słoneczna aura i pogoda ducha.

 

 

Niedziela była dniem odpoczynku i spontanicznych siostrzanych spotkań. Ten świąteczny czas pozwolił nam jakże pięknie doświadczyć dobra i piękna wspólnoty. Tak więc, weekend upłynął nam na ubogaceniu kulturalnym i na zawiązaniu wspólnoty, a od poniedziałku już nieco inny rytm …


Od poniedziałku oprócz obowiązków i przebywania we wspólnocie, uczestniczyłyśmy w wykładach. Przez pierwsze dwa dni towarzyszyła nam online s. Anna Maria Pudełko – Apostolinka ze Skierniewic. Temat cyklu wykładów brzmiał: „Piękno i radość konsekracji”. Po raz kolejny mogłyśmy powrócić do źródła naszego oddania się Bogu w ślubach czystości, ubóstwa i posłuszeństwa, a także posłuchać o sposobach rozwiazywania konfliktów we wspólnocie zakonnej.

 

 

W środę do południa miałyśmy okazję wysłuchać świadectwa życia p. Karola Fromonta, świeckiego misjonarza z diecezji opolskiej. Poprzez fragmenty filmów i teksty piosenek nasz gość próbował nam przekazać, że nasze życie jest ciągłym pielgrzymowaniem oraz wędrowaniem do celu, jakim jest wieczne przebywanie z Bogiem. Sprawy jakże oczywiste, a jednak nieustannie zgłębiane na nowo!

 

Czwartek był dniem skupienia i spowiedzi świętej. Już od rana towarzyszył nam o. proboszcz Fabian Kaltbach, franciszkanin z Wrocławia. Ojciec w prostych słowach, na podstawie wybranych psalmów, mówił o niebezpieczeństwie czyhającym na osoby stojące blisko Boga. Już w sobotę natomiast, ruszamy pielgrzymim szlakiem, po drogach, którymi chodził nasz błogosławiony Ojciec Założyciel, ale o tym w kolejnej odsłonie.

 

Pozdrawiamy serdecznie i zapewniamy o pamięci modlitewnej.
Siostry probantki