Część radosna Różańca Świętego
Część radosna Różańca Świętego

I. Zwiastowanie
Syn Boży w tajemnicy Zwiastowania Najświętszej Maryi Pannie stał się Synem Człowieczym. Przyszedł, aby służyć każdemu człowiekowi pomocą swej łaski, nauką swego przykładu i aby dać duszę swoją na okup za wielu – za tych wszystkich, którzy zechcą skorzystać.


II. Nawiedzenie
Pełen prostoty i delikatności jest pierwszy akt „służby” Jezusa i Maryi, spełniony w stosunku do Elżbiety, Zachariasza oraz jeszcze nienarodzonego Jana Chrzciciela. I podobnie proste i delikatne są wszystkie nawiedzenia Boże względem każdego człowieka. I tak będzie aż do skończenia świata


III. Narodzenie
Jezus Chrystus rodząc się w najprymitywniejszych warunkach stał się przystępny dla wszystkich ludzi: dorosłych, starców i dzieci. Trzeba tylko otworzyć swe serce na milczącą wymowę dziecięctwa Jezusowego.


IV. Ofiarowanie
Syn Człowieczy nie zadaje gwałtu naturze ludzkiej. Milczy jak wszystkie niemowlęta, ale przez usta innych, starszych, objawia swą misję. Symeon, starzec obwieszcza: „oto Ten przeznaczony jest na upadek i powstanie wielu w Izraelu i na znak, któremu sprzeciwiać się będą”.


V. Znalezienie
Po znalezieniu Pana Jezusa w światyni rozpoczął się najdłuższy i nawymowniejszy okres w Jego życiu. Mianowicie służenie coraz szerszemu ogółowi ludzi. Zakończył się on trzyletnią pracą apostolską na terenie całej Palestyny. Co za bogactwo przykładu nauki i okazanego ludziom miłosierdzia.

 

s.M. Daniela Veselivska