Czuwajmy!
Czuwajmy!

I Niedziela Adwentu

Syn Człowieczy przyjdzie. To jest pewne. Nie wiemy tylko kiedy.

 

LECTIO – CZYTAJ UWAŻNIE! Mt 24, 37 - 44

Jezus powiedział do swoich uczniów: «Jak było za dni Noego, tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego. Albowiem jak w czasie przed potopem jedli i pili, żenili się i za mąż wydawali aż do dnia, kiedy Noe wszedł do arki, i nie spostrzegli się, że przyszedł potop i pochłonął wszystkich, tak również będzie z przyjściem Syna Człowieczego. Wtedy dwóch będzie w polu: jeden będzie wzięty, drugi zostawiony. Dwie będą mleć na żarnach: jedna będzie wzięta, druga zostawiona. Czuwajcie więc, bo nie wiecie, w którym dniu Pan wasz przyjdzie. A to rozumiejcie: Gdyby gospodarz wiedział, o jakiej porze nocy nadejdzie złodziej, na pewno by czuwał i nie pozwoliłby włamać się do swego domu. Dlatego i wy bądźcie gotowi, bo w chwili, której się nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie».

 

MEDITATIO – ROZWAŻ PRZECZYTANE SŁOWO!

Syn Człowieczy przyjdzie. To jest pewne. Nie wiemy tylko kiedy. Pan Jezus w dzisiejszej Ewangelii po raz kolejny zaprasza nas do gotowości, do czuwania. Pan chce być wyczekiwany. Pragnie naszej gotowości na Jego powtórne przyjście. Rozpoczynamy czas Adwentu, który jest oczekiwaniem. Oczekiwaniem na powtórne przyjście Pana, ale także na Jego przyjście w dniu Bożego Narodzenia. Tak wiele czasu, sił, środków poświęcamy, by przygotować siebie, swój dom na obchodzenie świąt. A trzeba nam tyle albo i więcej czasu i sił poświęcać na ciągłe przygotowywanie serc na przyjście Chrystusa w dniu ostatecznym. Tak trudno nam zmienić myślenie, zmienić priorytety. Ciągle jeszcze ważniejsze jest dla nas to, co zewnętrzne a przygotowaniu serca poświęcamy stosunkowo mało czasu. Pan przyjdzie. Na pewno przyjdzie.

 

Pytajmy dziś siebie:
- Co robię, by jeszcze lepiej przygotować serce na przyjście Pana?
- W jakim stanie dziś jest moje serce?
- Jak chcę przeżyć tegoroczny Adwent?

 

ORATIO – MÓDL SIĘ!

Przyjdź Panie Jezu. Amen.

 

ACTIO – WPROWADZAJ 

Zastanów się i podejmij decyzję jak przeżyjesz tegoroczny Adwent.

 

s.M. Damiana Szmidt