Do miłosierdzia przez bramę wiary
Do miłosierdzia przez bramę wiary

„Miłosierdzie Boskie na wszystkim co nas tylko dotyka na ziemi”

bł. Edmund Bojanowski


Bł. Edmund Bojanowski we wszystkim widział znak Bożej obecności i miłosierdzia. Był człowiekiem wielkiej wiary. Zgadzał się na wszystko, co go spotykało, choć nie zawsze było to proste. Doświadczając trudności powtarzał „Niech będzie i w tym uwielbiona wola Boża” (Dz 3.04.1862 r.). Wszystko, co go spotykało przyjmował jako dar samego Boga, który pełen jest miłosierdzia.


Maryja wzorem wiary Łk 1, 26-38


W szóstym miesiącu posłał Bóg anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do Dziewicy poślubionej mężowi, imieniem Józef, z rodu Dawida; a Dziewicy było na imię Maryja. Anioł wszedł do Niej i rzekł: «Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą, ».
Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co miałoby znaczyć to pozdrowienie. Lecz anioł rzekł do Niej: «Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie On wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron Jego praojca, Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a Jego panowaniu nie będzie końca». Na to Maryja rzekła do anioła: «Jakże się to stanie, skoro nie znam męża?» Anioł Jej odpowiedział: «Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego osłoni Cię. Dlatego też Święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. A oto również krewna Twoja, Elżbieta, poczęła w swej starości syna i jest już w szóstym miesiącu ta, która uchodzi za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego». Na to rzekła Maryja: «Oto Ja służebnica Pańska, niech Mi się stanie według twego słowa!» Wtedy odszedł od Niej anioł.


Maryja niewątpliwie jest dla każdego z nas przykładem i wzorem na drodze wiary. Ona jest figurą każdej osoby wierzącej. Jak pisze Silvano Fausti „To, co wydarzyło się w Niej, powinno także stać się w każdym i we wszystkich. „Tak” powiedziane przez człowieka, który przyjmuje i rodzi Słowo, od którego wszystko pochodzi, jest właściwym celem stworzenia”  . Fiat Maryi w chwili Zwiastowania przełożyło się na całe Jej życie. Nie było tylko pustą obietnicą, słowem bez pokrycia. Maryja w pełni przyjęła na siebie wszystkie konsekwencje tej decyzji. W dzisiejszym świecie, gdy słyszymy tak wiele pustych słów, tak wiele niespełnionych obietnic czy przyrzeczeń warto spojrzeć na Maryję i Jej drogę wiary – wiary wiernej aż do końca i bezwarunkowo. Maryja doskonale znała treść Starego Testamentu poprzez który odkrywała Oblicze Miłosiernego Boga. Ona sama stała się Matką Jezusa, przez którego to Miłosierdzie jeszcze pełniej objawiło się światu. Jej wiara była bramą dla Miłosiernego Zbawcy. A nasza wiara prowadzi nas do Bożego Miłosierdzia. Tylko mając głęboką wiarę mogę przyjąć dar Bożego Miłosierdzia. Tylko przez wiarę mogę spotkać się z Miłosiernym Panem. Trzeba nam więc ciągle o tą wiarę prosić.

 

Pytajmy dziś siebie:


- w czym przejawia się moja wiara?
- Na ile doświadczam i dostrzegam, że dla Boga nie ma nic niemożliwego?
- Czy zbyt często nie wypowiadam pustych słów, które nie mają pokrycia w rzeczywistości?