Dobro jest światłem
Dobro jest światłem

V Niedziela Zwykła

"Nie zapala się też światła i nie stawia pod korcem"

 

LECTIO – CZYTAJ UWAŻNIE! Mt 5, 13 - 16


Jezus powiedział do swoich uczniów: «Wy jesteście solą dla ziemi. Lecz jeśli sól utraci swój smak, czymże ją posolić? Na nic się już nie przyda, chyba na wyrzucenie i podeptanie przez ludzi. Wy jesteście światłem świata. Nie może się ukryć miasto położone na górze. Nie zapala się też światła i nie stawia pod korcem, ale na świeczniku, aby świeciło wszystkim, którzy są w domu. Tak niech świeci wasze światło przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie».

MEDITATIO – ROZWAŻ PRZECZYTANE SŁOWO!

Aby być dobrym i wiernym uczniem Chrystusa chrześcijanin musi świecić swoim przykładem. Musi być wyrazistym znakiem Bożej miłości i jasnym świadkiem Jego Ewangelii. Gdyby tak nie było mogłoby się okazać, że nie spełnia swojego zadania, a więc jest nieużyteczny. Nadaje się jedynie na wyrzucenie. To mocne słowa, ale właśnie takich używa Jezus w dzisiejszej Ewangelii. Starajmy się więc żyć tak, aby inni patrząc na nas rozpoznawali w nas obraz Boga i zapragnęli być jeszcze bliżej Niego. Będziemy świadkami Jezusa poprzez pełnienie dobrych uczynków. Z pewnością każdego dnia wykonujemy ich wiele. Pamiętajmy jednak, aby nie odbierać chwały dla siebie, ale zawsze ukierunkowywać ją na Boga. Wszystko, co dobrego możemy uczynić jest Jego darem, Jego łaską. Sami z siebie nic nie możemy. Mając taką świadomość będziemy zawsze swoimi dobrymi uczynkami oddawali chwałę Bogu.
Pytajmy:
- dlaczego czasem tak trudno  mi czynić dobro?
- Czy nie domagam się pochwał i podziękowań?
- Czy jestem jasnym i czytelnym znakiem Bożej miłości?


ORATIO – MÓDL SIĘ!


Panie Jezu, ucz mnie coraz bardziej być Twoim świadkiem, znakiem Twojej miłości i dobroci. Bądź uwielbiony w każdym dobru, które dane mi jest spełniać. Chwała Tobie Panie.  Amen.

ACTIO – WPROWADZAJ SŁOWO W CZYN!


Każdego dnia świadomie spełnij choć jeden dobry uczynek.

 

s.M. Damiana Szmidt