Dom Rekolekcyjny w Katowicach-Panewnikach
Dom Rekolekcyjny w Katowicach-Panewnikach

Święte pragnienie Boga rodzi się w sercu wierzącego, ponieważ wie on, że Ewangelia nie jest wydarzeniem z przeszłości, ale teraźniejszości. Święta tęsknota za Bogiem pozwala nam mieć oczy otwarte na wszelkie próby ograniczania i zubażania życia. (…) Tęsknota za Bogiem wyciąga nas z naszych deterministycznych ogrodzeń, które skłaniają nas do myślenia, że nic nie może się zmienić. Tęsknota za Bogiem jest postawą, która przełamuje nudny konformizm i popycha do zaangażowania się na rzecz tej zmiany, której pragniemy i której potrzebujemy. Tęsknota za Bogiem ma swoje korzenie w przeszłości, ale tam się nie zatrzymuje: idzie na poszukiwanie przyszłości. Wierzący «tęskniący», pobudzony przez wiarę, idzie na poszukiwanie Boga…

Papież Franciszek

 

 

 TERMINY W DOMU REKOLEKCYJNYM

W KATOWICACH-PANEWNIKACH

 

LUTY 2022

3-6 szafarze
14-17 katecheci
25-27 dziewczęta
28-3.03. Przyjaciele Misji

 

MARZEC 2022

7-10 III Zakon Franciszkański
14-17 Apostolstwo Dobrej Śmierci

 

KWIECIEŃ 2022

4-7 Stowarzyszenie Rodzina Bł. E. Bojanowskiego

 

MAJ 2022

9-12 III Zakon Franciszkański
16-19 Legion Maryi
20-22 dziewczęta

 

CZERWIEC 2022

17-19 dziewczęta
20-23 III Zakon Franciszkański

 

LIPIEC 2022

9 i 10 spotkanie Przyjaciół Misji

 

SIERPIEŃ 2022

22-25 katecheci

 

WRZESIEŃ 2022

1-4 szafarze

19-22 Apostolstwo Dobrej Śmierci

 

PAŹDZIERNIK 2022

3-6 III Zakon Franciszkański
24-27 Czciciele różańca

 

LISTOPAD 2022

3-6 szafarze

 

Jeśli odczuwasz w swym sercu

TĘSKNOTĘ ZA BOGIEM

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

 

NA TRZY DNI REKOLEKCYJNEGO ZATRZYMANIA SIĘ

I TRWANIE PRZED ŻYWYM BOGIEM WE WSPÓLNOCIE

 

ADRES:

UL. PANEWNICKA 63

40-760 KATOWICE

 

KONTAKT I ZGŁOSZENIA TELEFONICZNIE:

(32) 252 54 93