Dom Rekolekcyjny w Katowicach-Panewnikach
Dom Rekolekcyjny w Katowicach-Panewnikach

Święte pragnienie Boga rodzi się w sercu wierzącego, ponieważ wie on, że Ewangelia nie jest wydarzeniem z przeszłości, ale teraźniejszości. Święta tęsknota za Bogiem pozwala nam mieć oczy otwarte na wszelkie próby ograniczania i zubażania życia. (…) Tęsknota za Bogiem wyciąga nas z naszych deterministycznych ogrodzeń, które skłaniają nas do myślenia, że nic nie może się zmienić. Tęsknota za Bogiem jest postawą, która przełamuje nudny konformizm i popycha do zaangażowania się na rzecz tej zmiany, której pragniemy i której potrzebujemy. Tęsknota za Bogiem ma swoje korzenie w przeszłości, ale tam się nie zatrzymuje: idzie na poszukiwanie przyszłości. Wierzący «tęskniący», pobudzony przez wiarę, idzie na poszukiwanie Boga…

Papież Franciszek

 

 

REKOLEKCJE W DOMU PROWINCJALNYM PANEWNIKACH

UL. PANEWNICKA 63

ZGŁOSZENIA I INFORMACJE SZCZEGÓŁOWE:

kom. 514 092 706

lub: 32/252 54 93