Droga Krzyżowa z Matką
Droga Krzyżowa z Matką

Każde nabożeństwo Drogi Krzyżowej, które przeżywamy jako ochronkowa wspólnota w kaplicy Sióstr Służebniczek NMP, jest piękne i pełne zadumy.

 

Maryja w chwili Zwiastowania Dobrej Nowiny pokazała, że pokłada w Bogu swoje nadzieje i bezgranicznie Mu ufa. Ona słowami Niech tak się stanie rozpoczęła swój udział w zbawczej misji i towarzyszyła swojemu Synowi do końca. Możemy od niej się uczyć pokory, zaufania, wiary, a przede wszystkim tego, jak TRWAĆ przy Chrystusie. W każdej sytuacji życiowej: w radościach, powodzeniu i sukcesie, a także podczas trudów i problemów. Serce Maryi choć było przeszywane mieczem boleści, było obecne przy konającym Zbawicielu. Ona była zawsze przy Jezusie, nie opuściła Go tak, jak Jego uczniowie. A ja? Trwam przy Bogu tak, jak Ona? Czy w chwilach trudnych chowam się jak uczniowie byleby nie być blisko Cierpiącego Chrystusa?

 

Każde nabożeństwo Drogi Krzyżowej, które przeżywamy jako ochronkowa wspólnota w kaplicy Sióstr Służebniczek NMP, jest piękne i pełne zadumy. Gromadzimy się w coraz liczniejszym składzie, goszcząc ukraińskie rodziny, modląc się o pokój na świecie.

 

W piątek - 25 marca świętowaliśmy Zwiastowanie Pańskie. Z tej okazji połączyliśmy się w duchowej modlitwie z Ojcem Świętym Franciszkiem, który w tym dniu zawierzał Ukrainę i Rosję Niepokalanemu Sercu Najświętszej Maryi Panny. Zawitali do nas także Archanioł Gabriel oraz Maryja, która towarzyszyła nam przez całą Drogę Krzyżową. Rozważania były ujęte w formie rozmowy Matki Bożej (w którą wcieliła się pani Ewa) z dziećmi ze starszej grupy. Młodsze dzieci przebrane w stroje Jezusa, Jego Matki, Cyrenejczyka, św. Weroniki, żołnierzy i płaczących niewiast, najlepiej jak potrafiły, przeżywały Mękę Chrystusa.

 

 

 

 

 

Jak po każdym nabożeństwie na koniec, stojąc wokół ołtarza,

pomodliliśmy się za wstawiennictwem Niepokalanie Poczętej w języku polskim i ukraińskim.

 

Marta Golimowska
nauczyciel

GALERIA FOTO>>>