Duch Prawdy
Duch Prawdy

Uroczystość Najświętszej Trójcy

Czasem prawda jest wymagająca i może nas kosztować, ale ona jest zbyt wielką wartością, by z niej rezygnować.

 

LECTIO – CZYTAJ UWAŻNIE! J 16, 12-15


Jezus powiedział do swoich uczniów: «Jeszcze wiele mam wam do powiedzenia, ale teraz znieść nie możecie. Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy. Bo nie będzie mówił od siebie, ale powie wszystko, cokolwiek usłyszy, i oznajmi wam rzeczy przyszłe. On Mnie otoczy chwałą, ponieważ z mojego weźmie i wam objawi. Wszystko, co ma Ojciec, jest moje. Dlatego powiedziałem, że z mojego weźmie i wam objawi».

 

MEDITATIO – ROZWAŻ PRZECZYTANE SŁOWO!

Jezus powiedział nam wszystko, co mógł powiedzieć. Objawił nam prawdę o Ojcu. Jednak nie wszystko od razu jest dla nas jasne i zrozumiałe, dlatego Duch Święty doprowadzi nas do całej prawdy. On w czasie, stopniowo odkrywa przed nami prawdę już objawioną, której wcześniej nie byliśmy w stanie przyjąć. Duch Święty wewnętrznie przedłuża w nas mowę Słowa. Jezus tak wiele nam powiedział a Duch Święty pozwala nam to zrozumieć i tym żyć. Duch prawdy uczyni naukę Jezusa bardziej dla nas przejrzystą. Z dnia na dzień coraz bardziej będziemy poznawali prawdę, której na raz nie jesteśmy w stanie przyjąć i poznać. Duch Święty będzie w nas uobecniał słowa Jezusa. Taka jest nauka Jezusa o Duchu Świętym. Tak Go zapowiada i przedstawia w dzisiejszej Ewangelii. Bóg jest Bogiem prawdy i jakże ważna jest ta prawda w naszym życiu. Tak bardzo jej pragniemy a jednocześnie tak bardzo ją przekręcamy, zmieniamy, po prostu okłamujemy. Czasem prawda jest wymagająca i może nas kosztować, ale ona jest zbyt wielką wartością, by z niej rezygnować. Pytajmy dziś siebie:

- Jaką prawdę w ostatnim czasie pozwolił mi odkryć Duch Święty?
- Czego z nauki Jezusa dziś jeszcze nie jestem w stanie przyjąć?
- Czy jestem człowiekiem żyjącym w prawdzie?

 

ORATIO – MÓDL SIĘ!

Przyjdź Duchu Święty, oświeć mnie Swoim światłem, rozpal ogniem Twojej miłości. Ukaż mi prawdę i naucz w niej żyć. Amen.

 

ACTIO – WPROWADZAJ SŁOWO W CZYN!

Żyj w prawdzie.

 

s.M. Damiana Szmidt