Duch Święty prowadzi prosto...
Duch Święty prowadzi prosto...

II Niedziela Adwentu

Głos wołającego na pustyni: Przygotujcie drogę Panu, prostujcie dla Niego ścieżki

 

 

LECTIO – CZYTAJ UWAŻNIE! Mk 1, 1 -8


Początek Ewangelii Jezusa Chrystusa, Syna Bożego.
Jak jest napisane u proroka Izajasza: «oto Ja posyłam wysłańca mego przed Tobą; on przygotuje drogę Twoją. Głos wołającego na pustyni: Przygotujcie drogę Panu, prostujcie dla Niego ścieżki», wystąpił Jan Chrzciciel na pustyni i głosił chrzest nawrócenia na odpuszczenie grzechów. Ciągnęła do niego cała judzka kraina oraz wszyscy mieszkańcy Jerozolimy i przyjmowali od niego chrzest w rzece Jordan, wyznając swoje grzechy. Jan nosił odzienie z sierści wielbłądziej i pas skórzany około bioder, a żywił się szarańczą i miodem leśnym. i tak głosił: «idzie za mną mocniejszy ode mnie, a ja nie jestem godzien, aby schyliwszy się, rozwiązać rzemyk u Jego sandałów. Ja chrzciłem was wodą, on zaś chrzcić was będzie Duchem Świętym».

 

 

MEDITATIO – ROZWAŻ PRZECZYTANE SŁOWO!

 

Już w pierwszym zdaniu swojej Ewangelii św. Marek podaje nam jej cel. Jest nim przekonanie czytelnika, że Jezus jest Synem Bożym. Jeśli podejmiemy uważną lekturę Markowego tekstu zobaczymy jak konsekwentnie prowadzi on do tego celu. Na końcu Ewangelii, kiedy Jezus odda życie, z ust setnika usłyszymy, że Jezus prawdziwie był Synem Bożym. To On jest Ewangelią, On jest objawieniem Ojca. Autor Ewangelii przedstawia nam dziś Jana Chrzciciela, wielkiego ascetę, poprzednika Jezusa. To On przygotowuje lud na spotkanie z Panem. Dziś czekamy na powtórne przyjście Jezusa, na które chcemy się jak najlepiej przygotować. Czas Adwentu jest dobrą okazją do głębszej refleksji nad sobą, swoim życiem i relacją z Panem. A może warto pomyśleć o tym, czy to ja czasem nie mam być dla kogoś takim Janem Chrzcicielem. Może jest w moim otoczeniu ktoś, komu powinienem przygotować drogę do Jezusa. Jan Chrzciciel objawia nam wielką prawdę, że Jezus chrzcić będzie Duchem Świętym. On daje nam Ducha, który nas uświęca i uczy jak mamy żyć. Pytajmy dziś siebie:
- Czy Jezus jest dla mnie Synem Bożym?
- Kogo mogę przygotować na spotkanie z Jezusem?
- Na ile doświadczam obecności Ducha Świętego w moim życiu?

 

ORATIO – MÓDL SIĘ


Jezu pragnę się zawsze z Tobą spotykać. Otwieraj moje oczy na Twoją obecność, otwieraj moje serce na Twojego Ducha. Amen

 

ACTIO – WPROWADZAJ SŁOWO W CZYN!


Każdego dnia proś Ducha Świętego, by towarzyszył ci w twojej codzienności.

 

s.M. Damiana Szmidt