Dwie pastylki w drodze do świętości
Dwie pastylki w drodze do świętości

W dniach 9-11 czerwca tego roku w Leśnicy, w domu prowincjalnym naszego Zgromadzenia odbyły się rekolekcje dla członków Stowarzyszenia Rodzina Bł. Edmunda Bojanowskiego. Uczestniczyło w nich 40 osób, kilka z nich dojeżdżało lub dochodziło z pobliskich miejscowości.

 

To był wyjątkowy czas. Konferencje głosił i posługę sakramentalną pełnił br. Piotr Szaro OFMCap z Katowic-Załęża. Brat Piotr mieszka obecnie we wspólnocie misyjnej, która stara się bardzo dosłownie żyć na wzór św. Franciszka, czyli bracia głoszą Dobrą Nowinę wszędzie, gdzie się udają i żyją z Bożej Opatrzność. Nasz Rekolekcjonista w konferencjach podkreślił, że do świętości potrzebne są nam „dwie pastylki”: Słowo Boże i Eucharystia. Każda treść potwierdzona była świadectwem, którym Brat się dzielił. Ważnym momentem tego rekolekcyjnego czasu była niedzielna Eucharystia, podczas której zostało przyjętych do Rodziny 8 nowych członków ze wspólnot z Gliwic-Sośnicy, Krasiejowa, Leśnicy, Ozimka i ze Strzelec Opolskich.


W tych dniach była okazja spotkać się z Panem, posłuchać, czego od nas pragnie, zrewidować na nowo swoje życie, ale także spotkać się w rodzinnym gronie, podzielić się doświadczeniem i codziennością, zacieśnić więzi między sobą.


Potwierdzeniem, że to był naprawdę piękny i owocny czas, niech będzie świadectwo jednej z uczestniczek, Haliny z Bytomia:

 

Słuchanie Słowa Bożego, konferencji, wspólna modlitwa, codzienna Eucharystia oraz adoracja Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie pozwoliły mi na pogłębienie relacji z Panem Bogiem. Najbardziej zapadły mi w sercu słowa br. Piotra Szaro, że Pan Bóg stworzył nas z miłości i kocha nas takimi jakimi jesteśmy. Brat Piotr mówił też, jak ważne jest codzienne czytanie Słowa Bożego i spotkanie z żywym Bogiem w Eucharystii, aby czerpać siłę do pełnienia woli Bożej.

 

s.M. Amata Ekert