Dziecko w kolorach jesieni
Dziecko w kolorach jesieni

 

W październiku wraz z błogosławionym Edmundem poszukiwaliśmy kolejnej wartości – piękna. Poznaliśmy Edmunda z czasów studiów i jego wrażliwość na sztukę. Wspólnie zastanawialiśmy się czym jest piękno, gdzie można je znaleźć, co decyduje o tym, czy coś jest piękne lub nie. Poszukiwaliśmy piękna w tym co nas otacza - w drodze do przedszkola, w czasie zabaw, zajęć, w kościele, przyglądając się sobie nawzajem. Zobaczyliśmy, że każdy z nas może być artystą i sprawić, żeby świat był piękniejszy oraz co byłoby, gdyby na świcie nie było piękna.

 

Poznaliśmy też najwspanialszego artystę, jakim jest Pan Bóg, który stworzył piękny świat i każdego z nas! A Edmund uczył nas, że najważniejsze jest, aby mieć piękne serce – zastanawialiśmy się więc, co zrobić i jak naśladować naszego Błogosławionego Patrona, by takie serce mieć.

 


Towarzyszyła nam w tym przez cały miesiąc szczególnie Maryja, którą Edmund jak wiemy czcił i kochał, i wspólna modlitwa różańcowa. I tutaj swój udział mieli też rodzice – ponieważ kiedy dzieci w domu pomodliły się co najmniej jedną dziesiątkę różańca mogły następnego dnia w przedszkolu włożyć piękną różę do koszyka przy figurce Matki Bożej. Kolejnym „pięknym akcentem” angażującym rodziny w nasz projekt był konkurs fotograficzny – „Piękno stworzenia – Dziecko w kolorach jesieni”.

 

 

Błogosławiony Edmundzie – człowieku o pięknym sercu,

ucz nas jak dostrzegać piękno w świecie i przyczyniać się do tego, aby świat był piękniejszy.

 

s.M. Klara Kowalczyk