Dzięki łasce chrztu świętego i naszej zakonnej konsekracji
Dzięki łasce chrztu świętego i naszej zakonnej konsekracji

Radość wypływająca z uroczystości Bożego Narodzenia znajduje swoje wypełnienie w przeżywanym święcie Chrztu Pańskiego. Słowo chrzest po grecku oznacza zanurzenie.

 

 

 

 

Ewangeliczny opis  o Chrzcie Jezusa ukazuje Jego drogę uniżenia i pokory. Jezus został zanurzony w naszej rzeczywistości grzechu, dokonał tego dobrowolnie, ...On to istniejąc w postaci Bożej nie skorzystał ze sposobności, aby na równi być z Bogiem, lecz ogołocił samego siebie  przyjąwszy postać sługi, stawszy się podobnym do ludzi. (Flp 2,5-11) Jezus staje pokornie w kolejce wśród grzeszników i przyjmuje chrzest od swojego sługi…., uniża się, aby dać nam przykład pokory.

 

Jezus nie potrzebuje pokuty i nawrócenia, jednak świadomie staje między nami grzesznikami, aby dokonać tego gestu pokuty. Łączy się z tymi, którzy uznają siebie za grzesznych i potrzebujących przebaczenia, ukazuje  swoją solidarność , z naszym wysiłkiem nawrócenia. Dostrzega nasze usiłowania  walki z egoizmem i nałogami, przez tą bliskość z nami chce  niejako powiedzieć, że jeśli przyjmiemy Go za Pana naszego życia, to  On może nas podnieść i doprowadzić ku wyżynom Boga, naszego Ojca.

 

Jezus naprawdę zanurzył się w naszej ludzkiej kondycji, żył nią dogłębnie, z wyjątkiem grzechu i rozumie naszą słabość i kruchość. Dlatego wybiera, by „cierpieć wraz” z ludźmi, w tym momencie  niebo naprawdę się otworzyło i pozostaje otwarte. To dla nas wielka wdzięczność, radość i nadzieja, że możemy Jemu powierzać każde nowe życie a On przyjmuje je z wielką miłością i czułością. Jednym słowem przez chrzest oddajemy Bogu to co od Niego pochodzi. Cała misja Chrystusa streszcza się w tym, aby chrzcić nas w Duchu Świętym, by nas wyzwolić  z niewoli grzechu i otworzyć nam niebo, dać dostęp do pełni prawdziwego życia.

 

Dzięki łasce chrztu świętego i naszej zakonnej konsekracji jesteśmy zaproszone, ale i świadomie zobowiązane do tego aby wpatrując się oczyma wiary nieprzerwanie w żywy przykład Jezusa, poprzez codzienne zanurzanie się w Słowie Bożym, niejako odbijać w sobie Jego rysy. W rozważanej przez kościół perykopie ewangelicznej przebija pokora, uległość i uniżenie Jezusa wobec  mnie!!!..., ale także wobec Ojca i Jego woli. Umocniona łaską z nieba i oświecona światłem Ducha Świętego, pragnę jak Ty! Czy na pewno?

 

s.M. Tarzycja Megier