Dzięki Słowu
Dzięki Słowu

V Niedziela Wielkanocna

Słowo Boże ma moc oczyszczenia, ma moc uzdrowienia, ma moc przemienienia. 

 

LECTIO – CZYTAJ UWAŻNIE! J 15, 1-8


Jezus powiedział do swoich uczniów: «Ja jestem prawdziwym krzewem winnym, a Ojciec mój jest tym, który go uprawia. Każdą latorośl, która nie przynosi we Mnie owocu, odcina, a każdą, która przynosi owoc, oczyszcza, aby przynosiła owoc obfitszy. Wy już jesteście czyści dzięki słowu, które wypowiedziałem do was. Trwajcie we Mnie, a Ja w was będę trwać. Podobnie jak latorośl nie może przynosić owocu sama z siebie – jeśli nie trwa w winnym krzewie – tak samo i wy, jeżeli we Mnie trwać nie będziecie. Ja jestem krzewem winnym, wy – latoroślami. Kto trwa we Mnie, a Ja w nim, ten przynosi owoc obfity, ponieważ beze Mnie nic nie możecie uczynić. Ten, kto nie trwa we Mnie, zostanie wyrzucony jak winna latorośl i uschnie. Potem ją zbierają i wrzucają w ogień, i płonie. Jeżeli we Mnie trwać będziecie, a słowa moje w was, to proście, o cokolwiek chcecie, a to wam się spełni. Ojciec mój przez to dozna chwały, że owoc obfity przyniesiecie i staniecie się moimi uczniami».

 


MEDITATIO – ROZWAŻ PRZECZYTANE SŁOWO!


Jesteś latoroślą w winnym krzewie, którym jest Jezus Chrystus. Aby winorośl przynosiła jeszcze lepsze owoce trzeba ja oczyszczać. A to jest trudny i bolesny proces. Jeśli czasem zastanawiasz się, dlaczego w twoim życiu jest tak trudno, dlaczego tak boli, to może warto zastanowić się czy czasem Pan Bóg nie chce wydobyć z ciebie jeszcze większego dobra, jeszcze piękniejszego owocu. Zwróćmy jednak uwagę na to, że w dzisiejszej Ewangelii Jezus mówi: „wy już jesteście czyści, dzięki słowu, które wypowiedziałem do was”. Słowo Boże ma moc oczyszczenia, ma moc uzdrowienia, ma moc przemienienia. Dlatego trzeba nam każdego dnia sięgać do Pisma Świętego, czytać je, rozważać, medytować. Ono nas oczyszcza i sprawie, że przynosimy dobre owoce. Dzięki niemu tez trwamy w łączności z Jezusem, który przez swoje Słowo objawił nam Ojca. Gdy będziemy w Nim trwać On pozostanie w jedności z nami. Korzystajmy więc z wszystkich dostępnych nam środków, takich jak Słowo Boże, sakramenty, aby nieustannie trwać w jedności z Jezusem. Pytajmy dziś siebie:
- Co utrudnia mi trwanie w jedności z Jezusem?
- Jak przyjmuje trudne doświadczenia życia, które mogą być procesem mojego oczyszczania?
- Jak często czytam i rozważam Słowo Boże?

 

ORATIO – MÓDL SIĘ


Panie Jezu pragnę trwać w zjednoczeniu z Tobą. Pociągaj mnie ku sobie swoim Słowem i miłością. Amen

 

ACTIO – WPROWADZAJ SŁOWO W CZYN!


Każdego dnia poświęć choć kilkanaście minut na rozważanie Słowa Bożego. Najlepiej niech będzie to tekst, który na dany dzień proponuje nam Kościół.

 

s.M. Damiana Szmidt