Dzień skupienia wspólnoty z Siedlec
Dzień skupienia wspólnoty z Siedlec

Dzięki zapobiegliwości i staraniu siostry Ezechieli ze zgromadzenia Sióstr Służebniczek Maryi Niepokalanej z domu w Siedlcach, pomimo ograniczeń związanych z panującą pandemią, udało się zorganizować od roku planowane spotkanie poświęcone błogosławionemu Edmundowi Bojanowskiemu.

 

 

Korzystając z gościnności ojców Oblatów, gospodarzy parafii pw. Św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Siedlcach, w sobotę 17 kwietnia ksiądz doktor Marcin Załężny wykładowca Seminarium Duchownego Diecezji kaliskiej i członek Sądu biskupiego tej diecezji, wygłosił wykład zatytułowany „Ojcostwo duchowe bł. Edmunda Bojanowskiego”. Członkowie Stowarzyszenia Rodzina Błogosławionego Edmunda Bojanowskiego oraz rodzice dzieci uczęszczających do ochronki prowadzonej przez siostry służebniczki mieli okazję wysłuchać wykładu o błogosławionym założycielu Zgromadzenia Sióstr Służebniczek, opiekunie dzieci, ubogich i chorych, który dzięki swojemu zawierzeniu stał się dla ludu Bożego świętym orędownikiem we wszystkich jego potrzebach. Zwłaszcza teraz w tak trudnych czasach postać bł. Edmunda pozwala nam zbliżyć się do prawdziwego obrazu Boga.

 


Centrum naszego spotkania stanowiła Eucharystia, podczas której zawierzyliśmy Bogu Najwyższemu swoje troski i problemy dnia codziennego, prosząc za pośrednictwem bł. Edmunda o opiekę nad Kościołem, Papieżem i kapłanami prowadzącymi nas jako swoje stadko, za które czują się odpowiedzialni, i dla którego poświęcają swój czas, zdolności i swoją przyszłość.

 

 

Wróciliśmy do naszych domów zadowoleni z dobrze spędzonego dnia. To była kolejna szansa na zbliżenie się do Boga poprzez poznawanie życia bł. Edmunda Bojanowskiego i jestem przekonany, że tak się stało, że naśladując naszego patrona osiągniemy cel wskazany przez Stwórcę.

 

Panie, Ty dałeś nam pasterzy nie tylko w osobach konsekrowanych, ale i świeckich. Daj nam tak zbliżać się do Ciebie, aby troski dnia codziennego nie pozwoliły nam oddalić się od Ciebie i nie przysłoniły nam Twojego Syna i Jego świętej Matki. Amen.

 

Bogdan Kozioł
Rodzina bł. Edmunda Bojanowskiego Siedlce