Dziś PIERWSZA SOBOTA MIESIĄCA
Dziś PIERWSZA SOBOTA MIESIĄCA

Nie szukajmy w nieskończoność nowych recept i rozwiązań,

bądźmy wierni i stali na drodze,

którą wspólnie ślubowaliśmy Bogu

przez Niepokalane Serce Maryi.

Owoce zawsze przychodzą powoli i potrzeba czasu.

Podobnie jak i nawrócenie zawsze jest procesem.

(Droga zawierzenia. Ks. dr Krzysztof Czapla SAC)

 

 1. Wielka obietnica

 

Siedem lat po zakończeniu fatimskich objawień Matka Boża zezwoliła siostrze Łucji na ujawnienie treści drugiej tajemnicy fatimskiej. Jej przedmiotem było nabożeństwo do Niepokalanego Serca Maryi. 10 grudnia 1925 r.objawiła się siostrze Łucji Maryja z Dzieciątkiem i pokazała jej cierniami otoczone serce.

 

Dzieciątko powiedziało:


Miej współczucie z Sercem Twej Najświętszej Matki, otoczonym cierniami, którymi niewdzięczni ludzie je wciąż na nowo ranią, a nie ma nikogo, kto by przez akt wynagrodzenia te ciernie powyciągał.

Maryja powiedziała:


Córko moja, spójrz, Serce moje otoczone cierniami, którymi niewdzięczni ludzie przez bluźnierstwa i niewierności stale ranią. Przynajmniej ty staraj się nieść mi radość i oznajmij w moim imieniu, że przybędę w godzinie śmierci z łaskami potrzebnymi do zbawienia do tych wszystkich, którzy przez pięć miesięcy w pierwsze soboty odprawią spowiedź, przyjmą Komunię świętą, odmówią jeden Różaniec i przez piętnaście minut rozmyślania nad piętnastu tajemnicami różańcowymi towarzyszyć mi będą w intencji zadośćuczynienia.

 

2. Dlaczego pięć sobót wynagradzających?

 

Córko moja – powiedział Jezus – chodzi o pięć rodzajów zniewag, którymi obraża się Niepokalane Serce Maryi:

 

  • Obelgi przeciw Niepokalanemu Poczęciu,

  • Przeciw Jej Dziewictwu,

  • Przeciw Jej Bożemu Macierzyństwu,

  • Obelgi, przez które usiłuje się wpoić w serca dzieci obojętność, wzgardę, a nawet nienawiść wobec nieskalanej Matki,

  • Bluźnierstwa, które znieważają Maryję w Jej świętych wizerunkach.

 

Więcej>>>

 

Propozycje rozważań:

 

Medytacja na czerwiec 2022

Przez życie - wiernie Bogu>>>

 

Różaniec wynagradzający Niepokalanemu Sercu Maryi>>>