Gdy odczuwam zmęczenie
Gdy odczuwam zmęczenie

XVI Niedziela zwykła

«Pójdźcie wy sami osobno na pustkowie i wypocznijcie nieco»

 


LECTIO – CZYTAJ UWAŻNIE! Mk 6, 30 - 34


Apostołowie zebrali się u Jezusa i opowiedzieli Mu wszystko, co zdziałali i czego nauczali. A On rzekł do nich: «Pójdźcie wy sami osobno na pustkowie i wypocznijcie nieco». Tak wielu bowiem przychodziło i odchodziło, że nawet na posiłek nie mieli czasu. Odpłynęli więc łodzią na pustkowie, osobno. Lecz widziano ich odpływających. Wielu zauważyło to i zbiegli się tam pieszo ze wszystkich miast, a nawet ich wyprzedzili. Gdy Jezus wysiadł, ujrzał wielki tłum. Zlitował się nad nimi, byli bowiem jak owce niemające pasterza. I zaczął ich nauczać o wielu sprawach.

 

MEDITATIO – ROZWAŻ PRZECZYTANE SŁOWO!


Posłani uczniowie wracają szczęśliwi, zadowoleni. Jezus ich posłał o oni zaufali Mu i poszli tak, jak polecił nie biorąc ze sobą nic zbędnego a nawet pozbawieni - jak by się mogło wydawać - rzeczy niezbędnych. Poszli z ufnością i wiarą i doświadczyli rzeczy wielkich. Dziś czytamy w Ewangelii jak wracają i wszystko opowiadają Jezusowi. Ten widzi ich zaangażowanie, ale i dostrzega ich zmęczenie, więc proponuje odpoczynek. Warto jednak zauważyć jaką formę wypoczynku proponuje Jezus. Iść na miejsce osobne, samemu i w ten sposób odpoczywać. Jezus udał się z nimi, więc byli z Nim. To bardzo ważna informacja. Przeżywamy czas wakacji, czas odpoczynku, ale nie zapominajmy, że nie ma odpoczynku od Jezusa. Nie rezygnujmy z niedzielnej Eucharystii, z codziennej modlitwy. W czasie wakacji jest więcej sposobności, by trwać w bliskości Pana, by się z Nim spotykać. Nie zapominajmy o tym. Zauważmy jednak, że nie na tym kończy się dzisiejsza Ewangelia. Jezus i uczniowie odpłynęli na miejsce osobne, ale ludzie zauważyli ich i poszli za nimi a nawet ich wyprzedzili – jak podaje ewangelista. Jezus jest niesamowicie wrażliwy na potrzeby człowieka. I właśnie dlatego widząc tłum ludzi, spragniony Jego słowa i łaski, lituje się nad nimi i zaczyna nauczać. Uczniowie, którzy może nawet chcieli odpocząć, godzą się jednak i na tą sytuację. Towarzyszą Jezusowi w Jego nauczaniu, słuchają Jego słów i jak się okazuje pomagają Mu nakarmić tłumy ludzi (por. fragment następny). Pytajmy dziś siebie:
- Jak wygląda mój odpoczynek?
- Dlaczego czasem tak łatwo rezygnuję ze spotkania z Panem w czasie wypoczynku?
- Na ile potrafię w każdej chwili przyjmować wole Bożą?

 

ORATIO – MÓDL SIĘ


Panie mój, tak bardzo pragnę w każdej chwili mego życia wypełniać Twoja wolę. Dodaj mi sił i odwagi do ciągłego podejmowania jej. Naucz mnie odpoczywać w Twojej obecności. Amen

 

ACTIO – WPROWADZAJ SŁOWO W CZYN!


Podczas wakacji, urlopu, odpoczynku pamiętaj o budowaniu relacji z Panem Bogiem.

 

s.M. Damiana Szmidt