Gry i zabawy. 46 filmów.
Gry i zabawy. 46 filmów.

Obecnie Siostry Służebniczki pracują

w 26 krajach świata.

Realizując cele określone przez Założyciela,

prowadzą przedszkola – ochronki dla dzieci. 

Na YouTube jest dostępnych 46 filmów

z wybranymi (z notatek bł. Edmunda) grami i zabawami.

Opracowywane są one w 5. językach.

 

 


GRY I ZABAWY:

 

- w języku polskim>>>
- w języku rosyjskim>>>
- w języku hiszpańskim>>>
- w języku angielskim>>>

- w języku portugalskim/brazylijskim>>>

 

Niebawem wersja w języku francuskim.

 

 

Zgromadzenia Służebniczek, rozwijając się dynamicznie, z czasem poszerzały obszar swego oddziaływania i posługi w zakresie wczesnej edukacji poza granice Polski, odpowiadając na zgłaszane prośby. Wśród posług, wpisanych w charyzmat i działalność Służebniczek, które są realizowane poprzez służbę dzieciom, ubogim i chorym, najważniejsza jest realizacja wczesnej edukacji według koncepcji Bojanowskiego, a jej istotą stała się ochrona przez wychowanie. Służebniczki prowadzą ochronki – przedszkola w Polsce i poza granicami, choć również pracują w przedszkolach zarządzanych przez inne organizacje (…). Według wskazań Założyciela, rozwiązanie trudnych sytuacji i odnowę społeczną należy zaczynać od wychowania najmłodszych, by jak najlepiej przygotować ich do życia i odpowiedzialności za przyszłość. W wychowaniu dziecka już od pierwszych lat życia Bojanowski dostrzegał ogromną siłę zmian na lepsze w wymiarze życia osoby, rodziny, narodu, ludzkości. Zasada ta jest wciąż aktualna i uniwersalna niezależnie od czasu i miejsca na świecie.

 

 

Obecnie Siostry Służebniczki pracują w 26 krajach świata. Realizując cele określone przez Założyciela, prowadzą przedszkola – ochronki dla dzieci (144 w Polsce, 55 za granicą), wykorzystując program wychowania oparty na jego koncepcji pedagogicznej. W warunkach misyjnych kierują 18 katolickimi szkołami (Zambia, Boliwia, Malawi, Tanzania, RPA) i 2 szkołami parafialnymi w USA. Działania edukacyjne prowadzą także w różnego rodzaju palcówkach opiekuńczo-wychowawczych (39 w Polsce, 16 za granicą), grupy formacyjne dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych (876 w Polsce, 212 za granicą). Siostry zaangażowane są w katechizację (367 w Polsce, 93 za granicą). W bezpośredniej działalności edukacyjnej współpracują z osobami świeckimi oraz z rodzicami dzieci i młodzieży uczęszczających do placówek. W trosce o dzieci pozbawione opieki rodziców i zaniedbane prowadzą domy dziecka zorganizowane na wzór placówek rodzinnych i placówki wsparcia dziennego. Aktualnie Służebniczki odpowiadają za 9 domów dla dzieci specjalnej troski, tworząc w nich warunki dla pełnego fizycznego i osobowego rozwoju osób z niepełnosprawnością oraz aktywnego i godnego ich uczestnictwa w życiu społecznym.

 


Wspomaganie integralnego rozwoju osoby dokonuje się również poprzez katechezę, pracę wychowawczą w grupach formacyjnych, świetlicach, domach dziecka oraz domach opieki. Wskazania Bojanowskiego nadal pozostają aktualne dla Służebniczek, choć wymagają działań adekwatnych do współczesnych możliwości i potrzeb, lecz opartych na niezmiennych wartościach i zasadach.

 

(Za: Aktualność myśli pedagogicznej Edmunda Bojanowskiego i jej aplikacja we wczesnej edukacji; analiza procesu w perspektywie międzynarodowej)

Pełna treść>>>