I zjazd Stowarzyszenia
I zjazd Stowarzyszenia

W dniach od 9 do 12 listopada w Garoua w Kamerunie miał miejsce pierwszy w historii Regionu Afrykańskiego zjazd członków Stowarzyszenia Rodziny Bł. Edmunda. To radosne wydarzenie zgromadziło uczestników przybyłych z Ngaoundéré, Mokolo, Mandamy, Tcholliré, Figuil i Yaoundé. Razem udział wzięły 54 osoby świeckie, ksiądz, Antoine Anddou z Ngaoundéré i 10 sióstr (z Figuil – Siostra Przełożona Regionalna – s.M. Benigna Boguszewska, s.M. Izabela Hasler; z Ngaoundéré – s.M. Anna Boguszewska; z Mandamy – s.M. Paulina Megier, s.M. Véronique Matepouli; z Mokolo – s.M. Bénédicte Madjelé; z Tcholliré: s.M. Agnès Tongou, s.M. Ezechiela Szewczyk, s.M. Maksymiliana Grzenkowicz; z Yaoundé – s.M. Józefa Franke).


Spotkanie Stowarzyszenia Rodziny Bł. Edmunda  rozpoczęło się w czwartkowy wieczór, gdy do Garoua przyjechała wspólnota z Figuil. Każdy z uczestników zjazdu został serdecznie przyjęty i wieczorem wspólne nieszpory połączyły wszystkich w modlitwie. Po posiłku miało miejsce słowo powitania skierowane do uczestników przez Siostrę Przełożoną Regionalną – s.M. Benignę Boguszewską. Przedstawiony także został program zjazdu. Następnie wszyscy udali się na zasłużony po podróży odpoczynek.


Piątkowy dzień rozpoczął się w kaplicy liturgiczną modlitwą kościoła na Wspomnienie św. Leona Wielkiego. Msza św. Została odprawiona w intencji członków Stowarzyszenia. O godz. 8.30 miało miejsce uroczyste otwarcie spotkania przez Siostrę Przełożoną Regionalną – s.M. Benignę Boguszewską i przewodniczącego Stowarzyszenia Rodziny – pana Hecheked Simon - Pierre z Mokolo. Pierwsze spotkanie rozpoczął ks. Antoine Anddou, który na podstawie Statutu Stowarzyszenia i innych źródeł przedstawił tożsamość członków, ich zadania, obowiązki i przywileje. Ksiądz odwołał się także do postaci Założyciela – bł. Edmunda, zaznaczając, że całą swoją posługę i pracę rozpoczynał i opierał na osobach świeckich i kapłanach. To tam są korzenie Stowarzyszenia.  Ksiądz Antoine podkreślił również ważność modlitwy w życiu Edmunda jako elementu kształtującego wiarę i umożliwiającego pełne zaangażowanie dla dobra innych. Modlitwa jest pokarmem dla duszy i siłą w służbie.


Kolejną konferencję wygłosiła Siostra Przełożona Regionalna – s.M. Benigna Boguszewska. Wyrażając ogromną radość z tego spotkania, przypomniała biografię Ojca Założyciela, ukazując Go jako wzór do naśladowania dla każdego członka. Zaznaczyła, że bł. Edmund był świętym, przez którego przenikał Bóg, dlatego mógł wypełnić Jego plan w swoim życiu. Prawdziwe szczęście to być z Panem Bogiem i żyć z miłości ku Niemu. Edmund świecił przykładem żywej wiary i pobożności. W dalszym ciągu rozważań Siostra Benigna przedstawiła wybrane cnoty Błogosławionego, zwracając szczególną uwagę na Jego życie modlitwy, miłość do Eucharystii, zaufanie Bożej Opatrzności oraz szczególną cześć do Matki Bożej. Jako ostatni aspekt ukazany został charyzmat Edmunda Bojanowskiego z wezwaniem do życia nim, dla większej chwały Bożej. Prelegentka przypomniała, że przykład życia bł. Edmunda jest wzorem dla naszej wiary. Pokazuje, jak przeżywać w pełni swoje powołanie wypływające z chrztu świętego.


Po  tym spotkaniu nastąpiła praca w grupach, która umożliwiła dzielenie się doświadczeniem charyzmatu bł. Edmunda i tym, jak wygląda współpraca z siostrami. Po dzieleniu się w grupach był czas podsumowania na forum. Z kolejnych relacji można było wydobyć bogactwo treści i troskę o przyszłość Rodziny. Swoim doświadczeniem podzielił się z wszystkimi pan Leopold Bakang ze wspólnoty z Ngaoundéré, mówiąc na temat tego, jak powinna funkcjonować grupa i dając rady praktyczne. Następnie przedstawiciele wszystkich grup opowiedzieli o swoim doświadczeniu i sposobach działania.
Wieczorem odbył się pokaz zdjęć zebranych od początku tworzenia się Rodziny. Wróciły miłe wspomnienia i rozbudził się zapał na przyszłość.
Drugi dzień zjazdu rozpoczął się od modlitwy, która niezwykle ubogaca czas. Na spotkanie zaproszony został ks. abp Faustin Ambassa Ndjodo, który z wielką radością skierował swoje słowo do członków Rodziny. W swoim przemówieniu ks. abp podkreślił wartość zaangażowania chrześcijanina w wypełnianie obowiązków płynących z wiary. Mówił też o wolności w wyborze zaangażowania i o odpowiedzialności w jego realizacji. Podkreślił rolę modlitwy i ważność pozostawania w żywej relacji z Panem Bogiem. Przypomniał, że to wiara daje odpowiedź na wiele pytań, a wypełnienie woli Bożej w codziennym życiu jest źródłem szczęścia.


Ksiądz arcybiskup przewodniczył uroczystej Eucharystii, w której powierzał Panu Bogu wszystkie intencje Stowarzyszenia, modląc się o Jego dalszy rozwój. Przygotowane pieśni i procesja z darami ubogaciły czas modlitwy i rozradowały serca. Po południu siostra Józefa Franke przedstawiła na nowo Statut Rodziny, przypominając Jego przesłanie. Podczas pracy w grupach wyłoniła się potrzeba pogłębiania treści Statutu, Jego zrozumienia i wprowadzania w życie. Będzie to realizowane przez każdą grupę w czasie najbliższych spotkań.


W między czasie grupa redakcyjna sformułowała przesłanie zjazdu, ujmując w punktach najważniejsze treści jako zadanie do realizacji. To historyczne wydarzenie zapisze się na długo w sercach uczestników. Jest to początek umacniania fundamentów i ufamy, że przyniesie on obfite owoce dla dobra wszystkich i na większą chwałę Bożą. Realia życia na kameruńskiej ziemi tak bardzo przypominają czasy bł. Edmunda, że odnosi się wrażenie iż on sam spaceruje między domami i ukazuje drogę do najbardziej potrzebujących.


Dzieląc się radością ze spotkania, dziękujemy Panu Bogu za to, „że w tak cudowny sposób nam błogosławi” (Ojciec Edmund). To pierwsze spotkanie członków Stowarzyszenia wyraziło nasze pragnienie wiernego naśladowania bł. Edmunda. To po raz pierwszy od początku istnienia Stowarzyszenia w Kamerunie wszyscy spotkali się w tak dużej Rodzinie. To spotkanie dla nas – sióstr służebniczek – córek duchowych Ojca Edmunda, jest wielkim wezwaniem do bycia w Rodzinie, towarzyszenia i formowania członków Stowarzyszenia. To zadanie nie tylko dla sióstr asystentek, ale dla każdej siostry, każdej wspólnoty. To wspólny obowiązek współpracy z Rodziną.


Wszyscy członkowie liczą na nas w realizacji ich duchowej drogi, aby lepiej żyć charyzmatem Edmunda, ich Patrona a naszego Założyciela. Pozdrawiamy gorąco i polecamy się Waszym modlitwom i o nich zapewniamy, gdyż tworzymy jedną Rodzinę – Stowarzyszenie Rodziny Bł. Edmunda.

Wdziȩczne Siostry
s.M. Anna Boguszewska i s.M. Izabela Hasler