Ile czasu zostało nam na przemianę życia?
Ile czasu zostało nam na przemianę życia?

 

I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU

ILE CZASU ZOSTAŁO NAM NA PRZEMIANĘ ŻYCIA?

 

LECTIO – CZYTAJ UWAŻNIE! Mk 1, 12 - 15

Duch wyprowadził Jezusa na pustynię. Czterdzieści dni przebył na pustyni, kuszony przez szatana. Żył tam wśród zwierząt, aniołowie zaś Mu usługiwali. Po uwięzieniu Jana przyszedł Jezus do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił: «Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię».

 

MEDITATIO – ROZWAŻ PRZECZYTANE SŁOWO!

 

Rozpoczęliśmy czas Wielkiego Postu – czas łaski, przemiany i nawrócenia. Dzisiejsza Ewangelia ukazuje nam Jezusa, którego Duch prowadzi na pustynię, na miejsce samotne, miejsce doświadczania pokus. Jezus jednak nie idzie sam – prowadzi go Duch, który zstąpił na Niego w chwili chrztu (por. Mt 3,16nn). Jezus przebywa tam 40 dni. Jest kuszony przez szatana, ale pokusę pokonuje Słowem Bożym. Żył wśród zwierząt – Baranek z dzikimi zwierzętami pustyni. Widzimy tu początek wypełniania się Pisma. Prorok Izajasz pisał: „Wilk i baranek paść się będą razem; lew też będzie jadał słomę jak wół” (Iz 65,25). Jezus przyszedł, by wypełniła się obiecana zapowiedź. Po tym krótkim, ale jakże bogatym w treść fragmencie, św. Marek opisuje pierwsze wystąpienie Jezusa w Galilei. Kiedy rozpoczyna swoją naukę wzywa do nawrócenia. Cóż oznacza owo nawrócenie owo metanoeite? Oznacza opamiętanie się, zmianę myślenia z naszego ludzkiego na Boże. Jezus powie nam później, że nasze myśli nie są Jego myślami, ale już dziś wzywa: „nawracajcie się”. Królestwo Boże jest już blisko. Żyjemy w czasach ostatecznych. Nie wiem ile czasu zostało nam na przemianę. Nie zmarnujmy więc kolejnej okazji jaką daje nam Kościół, jaką daje Chrystus. „Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię” - zmienić myślenie to przyjąć naukę Ewangelii. Uwierzyć Dobrej Nowinie przyniesionej przez Jezusa. I do tego dziś wzywa nas Jezus. To Jego pierwsze wystąpienie, ale jakże konkretna nauka, jakże konkretne wezwania dla każdego z nas. Dziękujmy dziś Panu za kolejny Wielki Post w naszym życiu i prośmy, by był on czasem owocnym, czasem prawdziwej przemiany. 


ORATIO – MÓDL SIĘ!

 

Jezu, mój Mistrzu i Panie, rozpalaj moje serce miłością do Twego Słowa, bym tak, jak Ty potrafił pokonać szatana Jego mocą. Pomóż mi dobrze przeżyć święty czas Wielkiego Postu. Maryjo, Matko mego Pana, w Twoje ręce oddaję ten czas i proszę, byś pomogła mi wytrwać w dobrym, przemieniać myślenie i wierzyć Jezusowi. Amen

 

ACTIO – WPROWADZAJ SŁOWO W CZYN!

 

Zastanów się co w twoim życiu wymaga zmiany myślenia i podejmij konkretne postanowienie zmierzające do tego, by twoje myśli, były coraz bardziej myślami Bożymi.

 

s.M. Damiana Szmidt