Imieninowo
Imieninowo

„Niech Cię Pan błogosławi i strzeże. Niech Pan rozpromieni oblicze swe nad Tobą, niech Cię obdarzy swą łaską. Niech zwróci ku Tobie swoje oblicze i niech Cię obdarzy pokojem” (Lb 6,24-26)

 

 

 

 

 

 

 

Droga Siostro M. Patrycjo!


Z okazji Twoich imienin, życzymy by Pan zawsze był dla Ciebie Mocą!

Niech prowadzi po drogach życia swym światłem!
Niech udziela sił potrzebnych do głoszenia Jedynej Prawdy!
A wstawiennictwo Maryi, Matki Pięknej Miłości, niech wyprasza każdego dnia potrzebne dary!

 

Do życzeń nie można nie zaprosić naszego bł. Edmunda.

Życzymy, by Jego orędownictwo wspomagało Twoją posługę dla Zgromadzenie i Stowarzyszenia!

Przy tej okazji wyrażamy wdzięczność za Twoje - Droga Siostro prowadzenie i towarzysze naszym wspólnotom Stowarzyszenia.

 

Zapewniając o modlitwie
Członkowie Stowarzyszenia Rodzina Bł. Edmunda Bojanowskiego