Informacja dla rodzin
Informacja dla rodzin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Od 14.06.2021 r.przywracamy odwiedziny pensjonariuszy ZOL
z pewnymi ograniczeniami:

- odwiedziny 1x w tygodniu na 30 min.
- do 1 pacjenta max. 2 osoby
- odwiedziny mogą być na podwórku lub w pokoju pacjenta
- w godzinach 14:00 – 18:00
- odwiedzający powinni być w maseczkach
- zgłoszenie w recepcji ZOL

 

 

 

Rekomendacja Ministerstwa Zdrowia