Informacje na czas trwania pandemii
Informacje na czas trwania pandemii

Kontakt

Zakład Opiekuńczo - Leczniczy im. E. Bojanowskiego
01-438 Warszawa, ul. Dobrogniewa 6
tel./fax 22 837 46 49
e-mail: zol@onet.pl

 

 

 

 

 

Godziny przyjęć Interesantów od 9.00 do 16.00

 

Informacje dla rodzin

na czas trwania epidemii wywołanej rozprzestrzenianiem się koronawirusa

wstrzymuje się do odwołania odwiedziny pacjentów w ZOL.

 

Przyjmowanie paczek od rodzin w godzinach od 9:00 do 16:00 (1x na tydz.)
Prośba o ograniczenie ilości produktów,
Przekazywane produkty proszę oznaczyć nazwiskiem pacjenta.