Iść za gwiazdą do szopy
Iść za gwiazdą do szopy

Uroczystość Objawienia Pańskiego

Iść za gwiazdą do szopy

"Ujrzeli gwiazdę (...) i przybyli"

 

LECTIO – CZYTAJ UWAŻNIE! Mt 2, 1-12

 

Gdy Jezus narodził się w Betlejem w Judei za panowania króla Heroda, oto Mędrcy ze Wschodu przybyli do Jerozolimy i pytali: «Gdzie jest nowo narodzony król żydowski? Ujrzeliśmy bowiem Jego gwiazdę na Wschodzie i przybyliśmy oddać mu pokłon».
Skoro usłyszał to król Herod, przeraził się, a z nim cała Jerozolima. Zebrał więc wszystkich arcykapłanów i uczonych ludu i wypytywał ich, gdzie ma się narodzić Mesjasz.
Ci mu odpowiedzieli: «W Betlejem judzkim, bo tak napisał prorok:
A ty, Betlejem, ziemio Judy,
nie jesteś zgoła najlichsze spośród głównych miast Judy,
albowiem z ciebie wyjdzie władca,
który będzie pasterzem ludu mego, Izraela».
Wtedy Herod przywołał potajemnie Mędrców i wypytał ich dokładnie o czas ukazania się gwiazdy. A kierując ich do Betlejem, rzekł: «Udajcie się tam i wypytujcie starannie o Dziecię, a gdy Je znajdziecie donieście mi, abym i ja mógł pójść i oddać Mu pokłon». Oni zaś wysłuchawszy króla, ruszyli w drogę.
A oto gwiazda, którą widzieli na Wschodzie, szła przed nimi, aż przyszła i zatrzymała się nad miejscem, gdzie było Dziecię. Gdy ujrzeli gwiazdę, bardzo się uradowali. Weszli do domu i zobaczyli Dziecię z Matką Jego, Maryją; upadli na twarz i oddali Mu pokłon. I otworzywszy swe skarby, ofiarowali Mu dary: złoto, kadzidło i mirrę.
A otrzymawszy we śnie nakaz, żeby nie wracali do Heroda, inną drogą udali się do ojczyzny.

 

MEDITATIO – ROZWAŻ PRZECZYTANE SŁOWO!


Uroczystosć Objawienia Pańskiego przypomina nam, że Jezus przyszedł do wszystkich ludzi. Dziś objawia się poganom, by także oni mogli poznać i uwierzyć. Mędrcy ze wschodu przybywają z wiarą do nowego Króla. Wstępując do Heroda napawają go lękiem. Dlaczego? Czyż tak małe Dziecię może być zgrożeniem? Herod jest człowiekiem, któremu zależy jedynie na władzy. Nic i nikt więcej go nie interesuje. Skoro usłyszał, że narodził się Król, poczuł się niepewnie. Doskonale wiemy do czego posunie się Herod, ale to nie on jest bohaterem dzisiejszej Ewangelii. Popatrzmy na mędrców, którzy idąc za gwiazdą docierają do betlejemskiej szopy. A tam widzą Dziecię położone w żłobie. Jakże zaskakujący musiał być ten widok. Przecież szli zobaczyć Króla. Mędrcy jednak z wiarą i pokorą oddają pokłon maleńkiemu Jezusowi i u Jego stóp składają wymowne dary. To właśnie w Nim rozpoznają Króla, Człowieka i Boga. Są oni dla nas wzorem wiary i posłuszeństwa Bożemu prowadzeniu. 
Pytaj siebie:
- dlaczego czasem tak trudno mi zaufać Bogu i iść za Jego wskazaniami?
- Jaki dar Jezusowi ja chciałbym złożyć?


ORATIO – MÓDL SIĘ!


Boże Dziecię, także ja wraz z Mędrcami przychodzę dziś do Ciebie. Pragnę Ci ofiarować samego siebie. Oddaję Ci swoje serce, niech stanie się Twoim mieszkaniem. Amen.

 

ACTIO – WPROWADZAJ SŁOWO W CZYN!


Ofiaruj dziś Jezusowi swój czas – poświęć go na lekturę Pisma Świętego lub adorację Bożej Dzieciny.

 

s.M. Damiana Szmidt