Iść za Jezusem
Iść za Jezusem

XII Niedziela Zwykła

«Jeśli ktoś chce iść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech co dnia bierze krzyż swój i niech Mnie naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je, a kto straci swe życie z mego powodu, ten je zachowa».

 

 

LECTIO – CZYTAJ UWAŻNIE! Łk 9, 18 - 24

 


Gdy Jezus modlił się na osobności, a byli z Nim uczniowie, zwrócił się do nich z zapytaniem: «Za kogo uważają Mnie tłumy?» Oni odpowiedzieli: «Za Jana Chrzciciela; inni za Eliasza; jeszcze inni mówią, że któryś z dawnych proroków zmartwychwstał». Zapytał ich: «A wy za kogo Mnie uważacie?» Piotr odpowiedział: «Za Mesjasza Bożego». Wtedy surowo im przykazał i napominał ich, żeby nikomu o tym nie mówili. I dodał: «Syn Człowieczy musi wiele wycierpieć: będzie odrzucony przez starszyznę, arcykapłanów i uczonych w Piśmie; zostanie zabity, a trzeciego dnia zmartwychwstanie». Potem mówił do wszystkich: «Jeśli ktoś chce iść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech co dnia bierze krzyż swój i niech Mnie naśladuje. Bo kto chce zachować swoje życie, straci je, a kto straci swe życie z mego powodu, ten je zachowa».

 

MEDITATIO – ROZWAŻ PRZECZYTANE SŁOWO!Po tym pięknym wyznaniu Piotra, ze Jezus jest Mesjaszem słyszymy jakże trudna słowa. Najpierw zapowiedź męki, śmierci i zmartwychwstania i zaraz potem wezwanie do dźwigania krzyża w naszej codzienności. Owo wyrażenie „co dnia” jest tu bardzo wymowne. Wskazuje bowiem na to, że każdego dnia mamy podejmować swoje obowiązki. Krzyż staje się tu symbolem wszystkich prób, trudów, cierpień, poświęceń, które w życiu ciążą. Dobrze wiemy jak czasem trudno podołać temu wszystkiemu, co nas spotyka, czego doświadczamy. Jezus jednak wzywa nas, byśmy wzięli odważnie nasz krzyż i szli Jego śladami. On cierpiał o wiele bardziej. Jeśli będziemy wierni i poniesiemy nasz krzyż za Jezusem to z pewnością i na nas czeka chwała w niebie. Chciejmy więc naśladować Jezusa i iść odważnie i wiernie drogą, którą On nam wskaże.  Pytajmy dziś siebie:
- Dlaczego czasem tak łatwo odrzucam krzyż?
- Co jest dla mnie ciężarem, który wydaje się być ponad moje siły?
- Kim dla mnie jest Jezus?

 

ORATIO – MÓDL SIĘ

 


Umocnij Panie moje siły do wiernego kroczenia za Tobą i odważnego niesienia mojego krzyża. Amen.

 

ACTIO – WPROWADZAJ SŁOWO W CZYN!

 


Podziękuj Panu za krzyż w twoim życiu.

 

s.M. Damiana Szmidt