IV Kongres Młodych Osób Konsekrowanych
IV Kongres Młodych Osób Konsekrowanych

Gdzie znaleźć młodych ludzi,

którzy w szczególny sposób poświęcili życie Bogu

i pracy dla dobra Kościoła?

Tym wydarzeniem będzie

IV Kongres Młodych Osób Konsekrowanych,

który obędzie się w dniach 22-25 września

w Licheniu Starym.

 

 

Spotkanie ma służyć wzajemnemu poznaniu się, pogłębieniu daru powołania, wymianie doświadczeń i uwielbieniu Boga za łaskę życia konsekrowanego. Wydarzenie ma wymiar ogólnopolski. Tegoroczny temat przewodni został zaczerpnięty z Pisma Świętego i brzmi: „Powstań i świeć” (Iz 60, 1a). Nawiązuje do energii, radości i pasji młodych konsekrowanych.

 

 

Dla Sióstr Służebniczek naszych wspólnot, jak również dla wszystkich przeżywających te piękne dni, życzymy otwarcia na Ducha Świętego oraz głębokiego doświadczenia żaru Odwiecznej Miłości, która poruszyła i porusza Wasze młode serce!

 

 

Zapewniamy o naszej modlitwie

oraz duchowej łączności

 

DLA ZAINTERESOWANYCH: 

 

IV Kongres Młodych Osób Konsekrowanych>>>