Ja jestem z wami
Ja jestem z wami

Lectio divina
Niedziela Wniebowstąpienia Pańskiego

(Mt 28, 16-20)

 

LECTIO – CZAS UWAŻNEGO CZYTANIA SŁOWAJedenastu uczniów udało się do Galilei, na górę, tam gdzie Jezus im polecił. A gdy Go ujrzeli, oddali Mu pokłon. Niektórzy jednak wątpili. Wtedy Jezus podszedł do nich i przemówił tymi słowami: «Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata».

 

MEDYTATIO - CZAS SŁUCHANIA SŁOWA SERCEM


Jezus wstępuje do nieba, opuszcza ziemię, ale pozostawia nam swoją obietnicę: „A oto jestem z wami przez wszystkie dni.” Jestem zawsze… Czy żyję tą Bożą obietnicą, że On zawsze jest ze mną? Nie zależnie od tego co dzieje się w naszym życiu. W chwilach pięknych i trudnych. Nie jest z nami tylko wtedy, gdy wszystko nam się udaje i gdy po ludzku odnosimy sukcesy. Jest z nami w chorobie, odrzuceniu, niezrozumieniu, trudnościach, w grzechu. Jest zawsze – tak obiecał – i tej obietnicy się trzymajmy, nią żyjmy!

 

ORATIO - CZAS MODLITWY SŁOWEM


Z Psalmu 47
Wszystkie narody, klaskajcie w dłonie, *
radosnym głosem wykrzykujcie Bogu,
bo Pan Najwyższy i straszliwy, *
jest wielkim Królem nad całą ziemią.
Bóg wstępuje wśród radosnych okrzyków, *
Pan wstępuje przy dźwięku trąby.
Śpiewajcie psalmy Bogu, śpiewajcie, *
śpiewajcie Królowi naszemu, śpiewajcie.
Gdyż Bóg jest Królem całej ziemi, *
hymn zaśpiewajcie!
Bóg króluje nad narodami, *
Bóg zasiada na swym świętym tronie.

 

ACTIO - CZAS WPROWADZANIA SŁOWA W CZYN


W tym tygodniu będę się starać żyć w obecności Bożej. Będę sobie przypominać w ciągu dnia, że Bóg jest zawsze ze mną.

 

s.M. Dawida Sorokowska
foto: pixabay.com