Ja żyję i wy żyć będziecie
 Ja żyję i wy żyć będziecie

Lectio divina

do Ewangelii

VI NIEDZIELI WIELKANOCNEJ

Ewangelia (J 14, 15-21)

 

 

LECTIO – CZAS UWAŻNEGO CZYTANIA SŁOWA

Będę prosił Ojca, a da wam Ducha Prawdy

Jezus powiedział do swoich uczniów: «Jeżeli Mnie miłujecie, będziecie zachowywać moje przykazania. Ja zaś będę prosił Ojca, a innego Parakleta da wam, aby z wami był na zawsze – Ducha Prawdy, którego świat przyjąć nie może, ponieważ Go nie widzi ani nie zna. Ale wy Go znacie, ponieważ u was przebywa i w was będzie. Nie zostawię was sierotami. Przyjdę do was. Jeszcze chwila, a świat nie będzie już Mnie widział. Ale wy Mnie widzicie; ponieważ Ja żyję, i wy żyć będziecie. W owym dniu poznacie, że Ja jestem w Ojcu moim, a wy we Mnie i Ja w was. Kto ma przykazania moje i je zachowuje, ten Mnie miłuje. Kto zaś Mnie miłuje, ten będzie umiłowany przez Ojca mego, a również Ja będę go miłował i objawię mu siebie».

 

MEDYTATIO - CZAS SŁUCHANIA SŁOWA SERCEM

W dzisiejszej Ewangelii Jezus stawia sprawę jasno: „Jeżeli Mnie miłujecie, będziecie zachowywać moje przykazania”. Nie wymaga od nas rzeczy, które byłby poza naszym zasięgiem. Z drugiej strony jest to taki papierek lakmusowy, który pokazuje czy Go kochamy. Jeśli kocham, to zachowuję przykazania, staram się nimi żyć, jeśli nie, to znaczy, że Bóg nie ma dla mnie większego znaczenia. Może wierzę, że istnieje, ale na pewno Go nie kocham. Kto kocha jest wierny i wypełnia postanowienia Przymierza. Miłość nie jest tylko słowem. Jest czynem realizowanym każdego dnia, w pierwszej kolejności ze względu na Boga, a w drugiej względem człowieka, którego miłuję. Dążmy do takiego ukochania Boga, aby On był widoczny w nas, w naszych czynach, w naszym codziennym zachowaniu Jego przykazań, w życiu na co dzień natchnieniami Ducha, którego On nam posłał i ciągle jest w nas i z nami.

 

ORATIO - CZAS MODLITWY SŁOWEM

Ps 19 B 8-15

 

Prawo Pańskie jest doskonałe i pokrzepia duszę, * świadectwo Pana jest pewne, nierozważnego uczy mądrości. Jego słuszne nakazy radują serce, * jaśnieje przykazanie Pana i olśniewa oczy. Bojaźń Pana jest szczera i trwa na wieki, * sądy Pana prawdziwe, wszystkie razem słuszne, Cenniejsze nad złoto, nad złoto najczystsze, * słodsze od miodu płynącego z plastra. Zważa na nie Twój sługa * i nagrodę otrzyma za ich przestrzeganie. Kto jednak widzi swoje błędy? * Oczyść mnie z błędów przede mną ukrytych. Także od pychy broń swojego sługę, * by nie panowała nade mną. Wtedy będę bez skazy * i wolny od wielkiego występku. Niech znajdą uznanie przed Tobą † słowa ust moich i myśli mego serca, * Panie, moja opoko i mój Zbawicielu. Chwała Ojcu i Synowi, * i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, * i na wieki wieków. Amen.

 

 

ACTIO - CZAS WPROWADZANIA  SŁOWA W CZYN

 

Postaram się dać świadectwo czynem i zachowywaniem przykazań, może szczególnie tym, z którym mam najwięcej problemu, że kocham Boga.

Codziennie przez ten tydzień będę modlić się o światło Ducha Świętego, by dobrze wypełniać przykazanie miłości Boga i bliźniego.

 

s.M. Dawida Sorokowska

foto: pixabay.com