Jest jeden Bóg
Jest jeden Bóg

XXV Niedziela zwykła.

Żaden sługa nie może dwom panom służyć. Nie możecie służyć Bogu i Mamonie!

 

LECTIO – CZYTAJ UWAŻNIE! Łk 16, 1 - 13

Jezus powiedział do uczniów: «Pewien bogaty człowiek miał rządcę, którego oskarżono przed nim, że trwoni jego majątek. Przywołał więc go do siebie i rzekł mu: „Cóż to słyszę o tobie? Zdaj sprawę z twego zarządzania, bo już nie będziesz mógł zarządzać”. Na to rządca rzekł sam do siebie: „Co ja pocznę, skoro mój pan odbiera mi zarządzanie? Kopać nie mogę, żebrać się wstydzę. Wiem już, co uczynię, żeby mnie ludzie przyjęli do swoich domów, gdy będę odsunięty od zarządzania”. Przywołał więc do siebie każdego z dłużników swego pana i zapytał pierwszego: „Ile jesteś winien mojemu panu?” Ten odpowiedział: „Sto beczek oliwy”. On mu rzekł: „Weź swoje zobowiązanie, siadaj prędko i napisz: pięćdziesiąt”. Następnie pytał drugiego: „A ty ile jesteś winien?” Ten odrzekł: „Sto korców pszenicy”. Mówi mu: „Weź swoje zobowiązanie i napisz: osiemdziesiąt”. Pan pochwalił nieuczciwego rządcę, że roztropnie postąpił. Bo synowie tego świata roztropniejsi są w stosunkach z podobnymi sobie ludźmi niż synowie światłości. Ja też wam powiadam: Pozyskujcie sobie przyjaciół niegodziwą mamoną, aby gdy wszystko się skończy, przyjęto was do wiecznych przybytków. Kto w bardzo małej sprawie jest wierny, ten i w wielkiej będzie wierny; a kto w bardzo małej sprawie jest nieuczciwy, ten i w wielkiej nieuczciwy będzie. Jeśli więc w zarządzaniu niegodziwą mamoną nie okazaliście się wierni, to kto wam prawdziwe dobro powierzy? Jeśli w zarządzaniu cudzym dobrem nie okazaliście się wierni, to któż wam da wasze? Żaden sługa nie może dwom panom służyć. Gdyż albo jednego będzie nienawidził, a drugiego miłował; albo z tamtym będzie trzymał, a tym wzgardzi. Nie możecie służyć Bogu i Mamonie!»

 


MEDITATIO – ROZWAŻ PRZECZYTANE SŁOWO!


Dzisiejszy fragment Ewangelii może rodzic wiele pytań i wątpliwości. Jak to można pochwalić człowieka nieuczciwego? Spróbujmy pochylić się głębiej nad tym tekstem, aby zrozumieć logikę Bożą. Moment rozliczenia to moment naszej śmierci. Staniemy wtedy przed Bogiem i okaże się na ile jesteśmy do Niego podobni. Po 15 rozdziale Ewangelii według św. Łukasza zarządca już wie co ma robić, bo poznał Ojca, który daruje i przebacza wszystko. I postanawia postąpić tak samo, zrozumiał bowiem, że taką miara jaką odmierzy, będzie i mu odmierzone (por Łk 6, 38). Tylko Bóg daje wszystko i daruje wszystko. Zarządca wie, że trzeba działać szybko, ponieważ nie ma ani chwili do stracenia. Aby zapewnić sobie przyszłość mamy tylko chwilę obecną. Przeszłości już nie ma i trzeba nam ją zostawić Bożemu Miłosierdziu a przyszłości jeszcze nie ma i zostawmy ją Bożej Opatrzności. Mamy tylko teraz, by pełnić wolę Ojca, by stawać się coraz bardziej do Niego podobnym. Pan chwali nieuczciwego rządcę, dlatego, że ten daruje. Jego nieuczciwość polegała na tym, że wcześniej bezprawnie sobie przywłaszczał. Teraz darując pokazuje, że zaczyna rozumieć Serce Boga. I to jest też nasze zadanie – coraz bardziej poznawać i starać się zrozumieć Serce Boga, które jest pełne miłości i miłosierdzia.

 

Pytajmy dziś siebie:

- Chętniej przywłaszczam czy daruję?
- Na ile naśladuję miłość i miłosierdzie Boga?
- Dlaczego czasem trudno mi żyć chwilą obecną?

 


ORATIO – MÓDL SIĘ!


Panie Jezus chcę tak, jak Ty dawać miłość i miłosierdzie. Spraw, abym był coraz bardziej podobny do Ciebie. Amen.

 


ACTIO – WPROWADZAJ SŁOWO W CZYN!


Dziel się z innymi tym co masz a jeszcze bardziej dziel się sobą.

 

s.M. Damiana Szmidt