Jest w każdym naszym "teraz"!
Jest w każdym naszym

Uroczystość Trójcy Przenajświętszej

"Ja jestem z wami przez wszystkie dni"

 

LECTIO – CZYTAJ UWAŻNIE! Mt 28, 16 - 20

 

Jedenastu uczniów udało się do Galilei na górę, tam gdzie Jezus im polecił. A gdy Go ujrzeli, oddali Mu pokłon. Niektórzy Jednak wątpili. Wtedy Jezus zbliżył się do nich i przemówił tymi słowami: «Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata».

 

MEDITATIO – ROZWAŻ PRZECZYTANE SŁOWO!

 

Dzisiejszy fragment Ewangelii to jej zakończenie u św. Mateusza. Zmartwychwstały Chrystus od Ojca otrzymał całkowitą władzę w niebie i na ziemi. Mocą tej władzy posyła uczniów do wszystkich narodów, by czynić z ludzi chrześcijan. Nakazuje udzielać chrztu, ale i nauczyć zachowywać wszystko, co On przykazał. Człowiek poprzez przyjęcie sakramentu chrztu staje się uczniem Jezusa, ale pozostaje nim poprzez zachowywanie Jego nauki. Doświadczenie wielu pokazuje, że bardzo szybko można przestać być uczniem Jezusa, można daleko od Niego odejść. Dlatego trzeba nam wiernie trwać w Jego nauce, by nigdy nie zejść z drogi zbawienia. Jezus posyła uczniów poza granice Izraela. Mówi: „idźcie i nauczajcie wszystkie narody”. To początek rozprzestrzeniania się chrześcijaństwa, które trwa do dziś. Apostołowie i ich następcy są posłani, by wszystkim głosić Dobrą Nowinę o Jezusie Chrystusie. Na koniec Jezus zapewnia uczniów o swojej stałej obecności. To ona jest gwarantem owocności działań uczniów. Bez Jezusa nic uczynić nie możemy. To zdanie kończące Ewangelię wg św. Mateusza odsyła nas niejako do początku tej Ewangelii, kiedy Mateusz pisze o przyjściu Emmanuela – Boga z nami (por. Mt 1,23). Jezus przychodząc na świat stał się jednym z nas, Bogiem z nami i zechciał na zawsze z nami pozostać. W dzisiejszej Ewangelii Jezus przypomina nam o tym i na nowo zapewnia, że zawsze jest blisko każdego z nas. Ta prawda powinna przeniknąć do głębi naszych serc, gdyż ona pomaga nam przeżywać codzienność w świadomości Bożej obecności, ale także pomaga przezwyciężać trudności, gdyż „dla Boga nie ma nic niemożliwego” (por. Łk 1, 37). Zastanów się dziś:
- czy jesteś jeszcze uczniem Jezusa? Czy żyjesz łaską chrztu świętego?
- czy pamiętasz o tym, że Jezus jest zawsze z tobą? Czy ta świadomość pomaga ci w codzienności?
- czy czujesz się posłany przez Boga do drugiego człowieka?

Dziękuj dziś Jezusowi za tak wspaniałą obietnicę, że zawsze będzie blisko.


ORATIO – MÓDL SIĘ!


Jezu, przyjmij dziś moje dziękczynienie za Twoją obecność w moim życiu, za wszystkie łaski, których tak hojnie mi udzielasz. Pozwól mi trwać zawsze w Twojej obecności i cieszyć się doświadczeniem Twojej bliskości. Udziel tej łaski także wszystkim, którzy pragną Cię poznać i naśladować. Amen.

 

ACTIO – WPROWADZAJ SŁOWO W CZYN!

 

Przeżyj dzisiejszy dzień ze świadomościa bliskości Jezusa. Onjest patrzy,słucha, pomaga...

 

s.M. Damiana Szmidt