Jestem... bratem, siostrą i matką Jezusa
Jestem... bratem, siostrą i matką Jezusa

X Niedziela zwykła

Pełnienie woli Bożej sprawia, że stajemy się rodziną Jezusa. 

 

 


LECTIO – CZYTAJ UWAŻNIE! Mk 3, 20 - 35


Jezus przyszedł z uczniami swoimi do domu, a tłum znów się zbierał, tak że nawet posilić się nie mogli. Gdy to posłyszeli Jego bliscy, wybrali się, żeby Go powstrzymać. Mówiono bowiem: «Odszedł od zmysłów». A uczeni w Piśmie, którzy przyszli z Jerozolimy, mówili: «Ma Belzebuba i mocą władcy złych duchów wyrzuca złe duchy». Wtedy przywołał ich do siebie i mówił im w przypowieściach: «Jak może Szatan wyrzucać Szatana? Jeśli jakieś królestwo jest wewnętrznie skłócone, takie królestwo nie może się ostać. I jeśli dom wewnętrznie jest skłócony, to taki dom nie będzie mógł się ostać. Jeśli więc Szatan powstał przeciw sobie i jest z sobą skłócony, to nie może się ostać, lecz koniec z nim. Nikt nie może wejść do domu mocarza i sprzęt mu zagrabić, jeśli mocarza wpierw nie zwiąże, i dopiero wtedy dom jego ograbi. Zaprawdę, powiadam wam: Wszystkie grzechy i bluźnierstwa, których by się ludzie dopuścili, będą im odpuszczone. Kto by jednak zbluźnił przeciw Duchowi Świętemu, nigdy nie otrzyma odpuszczenia, lecz winien jest grzechu wiecznego». Mówili bowiem: «Ma ducha nieczystego». Tymczasem nadeszła Jego Matka i bracia i stojąc na dworze, posłali po Niego, aby Go przywołać. A tłum ludzi siedział wokół Niego, gdy Mu powiedzieli: «Oto Twoja Matka i bracia na dworze szukają Ciebie». Odpowiedział im: «Któż jest moją matką i którzy są moimi braćmi?» I spoglądając na siedzących dokoła Niego, rzekł: «Oto moja matka i moi bracia. Bo kto pełni wolę Bożą, ten jest Mi bratem, siostrą i matką».

 

MEDITATIO – ROZWAŻ PRZECZYTANE SŁOWO!


Bardzo bogaty w treść jest fragment dzisiejszej Ewangelii. Pan Jezus porusza dziś kilka wątków i nasza modlitwa może iść w różnych kierunkach. Ale spróbujmy przeanalizować po kolei dzisiejsza naukę. Widzimy jak wśród Jezusa wciąż zbierają się tłumy tak, że nawet nie ma czasu na posiłek. Jezus jednak nie zostawia ich samych, nie pozostaje obojętny na ich los. Ale nie wszystkim się to podoba, więc zaczynają się pomówienia. Jezus zostaje posądzony o opętanie, o to, że działa pod wpływem złego ducha. Ten, który złe duchy wyrzuca ma teraz mówić, nauczyć pod ich wpływem. To jakiś absurd. A jednak. Do Maryi dochodzą te pomówienie i niewątpliwie cierpi Ona z tego powodu. Jak każda matka chce uchronić swoje dziecko przed złem, które może je spotkać. Idzie więc, by Go powstrzymać. Jezus jednak odważnie wykazuje, że nie jest logiczne mówienie, że działa on pod wpływem złego ducha. I wypowiada tu jakże ważną, ale jednocześnie jakże trudną naukę na temat grzechu przeciwko Duchowi Świętemu. Na temat grzechu, który nie będzie odpuszczony. Jest to jedno z najbardziej tajemniczych i mocnych stwierdzeń Jezusa skierowanych do ludzi. Pokazuje stanowczość Boga w stosunku do tych, którzy odrzucają Boga w pełni świadomie i w pełni dobrowolnie. To stawianie siebie ponad Pana Boga, to zuchwałe wierzenie w miłosierdzie Boże. Podczas tej nauki nadchodzi Matka Jezusa z Jego krewnymi i chcą się z Nim zobaczyć. Jezus jednak nie wychodzi do nich, ale wypowiada słowa, które na pierwszy rzut oka mogą się wydawać trudne a nawet niezrozumiałe: „Któż jest moją matką i którzy są moimi braćmi?”. I dodaje: „Oto moja matka i moi bracia. Bo kto pełni wolę Bożą, ten jest Mi bratem, siostrą i matką”. Te słowa są już z pewnością pochwałą Maryi, która jako pierwsza i najpełniej wypełniła wolę Bożą. To dla nas ważna lekcja. Pełnienie woli Bożej sprawia, że stajemy się rodziną Jezusa. Pytajmy dziś siebie:
- Jak wygląda u mnie pełnienie woli Bożej?
- Dlaczego zdarza mi się posadzać innych, obmawiać ich czy nawet oczerniać?
- Czy nie grzeszę przeciwko Duchowi Świętemu?

 

ORATIO – MÓDL SIĘ


Panie, naucz mnie zawsze spełniać wolę Twego Ojca. Amen

 

ACTIO – WPROWADZAJ SŁOWO W CZYN!


Każdego dnia proś o obecność Ducha Świętego w twoim życiu i działaj pod Jego natchnieniem.

 

s.M. Damiana Szmidt