Jezu, wierzę w Twoją moc!
Jezu, wierzę w Twoją moc!

I Niedziela Wielkiego Postu.
Duch wyprowadził Jezusa na pustynię,

aby był kuszony przez diabła.

 

LECTIO – CZAS UWAŻNEGO CZYTANIA SŁOWA

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza
(Mt 4, 1-11)

 

Duch wyprowadził Jezusa na pustynię, aby był kuszony przez diabła. A gdy pościł już czterdzieści dni i czterdzieści nocy, poczuł w końcu głód. Wtedy przystąpił kusiciel i rzekł do Niego: «Jeśli jesteś Synem Bożym, powiedz, żeby te kamienie stały się chlebem». Lecz On mu odparł: «Napisane jest: „Nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych”». Wtedy wziął Go diabeł do Miasta Świętego, postawił na szczycie narożnika świątyni i rzekł Mu: «Jeśli jesteś Synem Bożym, rzuć się w dół, napisane jest bowiem: „Aniołom swoim da rozkaz co do ciebie, a na rękach nosić cię będą, byś przypadkiem nie uraził swej nogi o kamień”». Odrzekł mu Jezus: «Ale napisane jest także: „Nie będziesz wystawiał na próbę Pana, Boga swego”». Jeszcze raz wziął Go diabeł na bardzo wysoką górę, pokazał Mu wszystkie królestwa świata oraz ich przepych i rzekł do Niego: «Dam Ci to wszystko, jeśli upadniesz i oddasz mi pokłon». Na to odrzekł mu Jezus: «Idź precz, szatanie! Jest bowiem napisane: „Panu, Bogu swemu, będziesz oddawał pokłon i Jemu samemu służyć będziesz”». Wtedy opuścił Go diabeł, a oto przystąpili aniołowie i usługiwali Mu.

 


MEDYTATIO - CZAS SŁUCHANIA SŁOWA SERCEM

Na rozpoczęcie Wielkiego Postu, Kościół przypomina nam fragment Ewangelii, w której przedstawiony nam został post i kuszenie Jezusa. Mesjasz jak każdy człowiek doznaje pokus. Szatan wybiera najlepszą dla siebie chwilę spotkania z Jezusem. Wtedy gdy On, jako człowiek, jest osłabiony, głodny i spragniony. Moment, w którym odzywa się w nim dużo ludzkich potrzeb. Przeciwnik zjawia się jak dobry przyjaciel i chce im wszystkim natychmiast zaradzić, oczywiście nie bezinteresownie. Dam Ci, ale… Myślę, że w ten sposób Zbawiciel chce nam przypomnieć, że każdy z nas narażony jest na działanie złego, nawet ten któremu wydaje się, że prowadzi życie świętego. Wszyscy na co dzień ulegamy mniejszym czy większym podszeptom szatana, a jeśli mamy taką łaskę, że im się nie poddajemy, to szatan i tak nas nie zostawi w spokoju. Przyjdzie może właśnie w tym momencie kiedy to będziemy słabi, samotni, chorzy. Przyjdzie i będzie nam proponował „swoją dobroć”. Jezus nie zostawia nas jednak w tych trudnych chwilach zmagania się ze złem. Wie, że sami sobie nie poradzimy, ale z Nim możemy wszystko. Nauczyciel daje nam w tym fragmencie wskazówki. Po pierwsze z szatanem nie wdajemy się w dyskusję, nie staramy się ugrać czegoś dla siebie u niego choćby był to „siódmy cud świata”, na pozór coś pięknego i dobrego – to zawsze kończy się naszą klęską – oddaleniem od Boga i wchodzeniem w grzech. Po drugie słuchaj Jego słowa i wierz, że nie samym chlebem, żyje człowiek, że pokłon i uwielbienie należą się tylko Bogu oraz, że należy Jemu ufać zawsze i nie wystawiać go na próbę. On ma być na pierwszym miejscu, On jest z nami zawsze, a szczególnie w chwilach pokus i zwątpienia. Jezus jest Bogiem, który jest i umacnia nas sobą.

 


ORATIO - CZAS MODLITWY SŁOWEM

Jezu, wierzę w Twoją moc, w to, że jesteś większy od moich problemów, pokus i grzechów. Umacniaj mnie w walce ze złem przez wstawiennictwo św. Michała Archanioła.

 

Święty Michale Archaniele! Wspomagaj nas w walce, a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną. Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy, a Ty, Wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen.

 


ACTIO - CZAS WPROWADZANIA SŁOWA W CZYN

Pomodlę się codziennie modlitwą do św. Michała Archanioła, abym miał siłę na wszystkie pokusy odpowiadać diabłu: Idź precz szatanie!

 

s.M. Dawida Sorokowska