Jezus cichy i pokornego serca
Jezus cichy i pokornego serca

XIV Niedziela zwykła

Ewangelia (Mt 11, 25-30)


Jezus cichy i pokornego serca

 


LECTIO – CZAS UWAŻNEGO CZYTANIA SŁOWA

 

W owym czasie Jezus przemówił tymi słowami: «Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. Tak, Ojcze, gdyż takie było Twoje upodobanie. Wszystko przekazał Mi Ojciec mój. Nikt też nie zna Syna, tylko Ojciec, ani Ojca nikt nie zna, tylko Syn i ten, komu Syn zechce objawić. Przyjdźcie do Mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię. Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode Mnie, bo jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Albowiem słodkie jest moje jarzmo, a moje brzemię lekkie».

 


MEDYTATIO - CZAS SŁUCHANIA SŁOWA SERCEM

 

Podczas dzisiejszej medytacji może zrodzić się w naszym sercu pytanie: Czy potrafię podobnie, jak Jezus wysławiać Ojca? Czy On jest dla mnie Panem nieba i ziemi? Często myśląc o Bogu Ojcu uznajemy Go właśnie jako Tego, który jest w niebie, który tam panuje i króluje. Tymczasem On chce być też Panem ziemi. Całej ziemi a także tego skrawka, którym jest nasze serce, nasze życie. Może jest coś w moim życiu, co tę prawdę mi zasłania i nie wierzę w to, że Ojciec jest Panem także ziemi, że On ma nad nią całkowitą i ostateczną władzę, a nie ludzie, czy jakieś tam choćby najbardziej potężne organizacje. Komu bardziej wierzę i kogo wysławiam? Człowieka, czy Boga?

 


ORATIO - CZAS MODLITWY SŁOWEM

 

Z Psalmu 145
Będę Cię wielbił, Boże mój i Królu, *
i sławił Twoje imię przez wszystkie wieki.
Każdego dnia będę błogosławił Ciebie *
i na wieki wysławiał Twoje imię.
Pan jest łagodny i miłosierny, *
nieskory do gniewu i bardzo łaskawy.
Pan jest dobry dla wszystkich, *
a Jego miłosierdzie nad wszystkim, co stworzył.
Niech Cię wielbią, Panie, wszystkie Twoje dzieła *
i niech Cię błogosławią Twoi wyznawcy.
Niech mówią o chwale Twojego królestwa *
i niech głoszą Twoją potęgę
Królestwo Twoje królestwem wszystkich wieków, *
przez wszystkie pokolenia Twoje panowanie.
Pan podtrzymuje wszystkich, którzy upadają, *
i podnosi wszystkich zgnębionych.

 


ACTIO - CZAS WPROWADZANIA SŁOWA W CZYN

 

W trudnych dla mnie sytuacjach będę przychodzić do serca Jezusa z prośbą, by dał mi serce pokorne na wzór swojego. Będę wysławiać Ojca za wszystko, co dla mnie czyni.

 


s.M. Dawida Sorokowska