Jezus jest Panem szabatu
Jezus jest Panem szabatu

IX Niedziela zwykła

 

Pierwsze czytanie: Pwt 5, 12-15
Drugie czytanie: 2 kor 4, 6-11

 

Ewangelia: Mk 2, 23-28

Jezus jest Panem szabatu

 

Pewnego razu, gdy Jezus przechodził w szabat wśród zbóż, uczniowie Jego zaczęli po drodze zrywać kłosy. Na to faryzeusze rzekli do Niego: «Patrz, czemu oni robią w szabat to, czego nie wolno?» On im odpowiedział: «Czy nigdy nie czytaliście, co uczynił Dawid, kiedy znalazł się w potrzebie, i był głodny on i jego towarzysze? Jak wszedł do domu Bożego za Abiatara, najwyższego kapłana, i jadł chleby pokładne, które tylko kapłanom jeść wolno; i dał również swoim towarzyszom». I dodał: «To szabat został ustanowiony dla człowieka, a nie człowiek dla szabatu. Zatem Syn Człowieczy jest panem szabatu.

 

1. Na początku mojego spotkania z Bożym Słowem pomodlę się do Ducha Świętego, poproszę o potrzebne łaski na czas mojej modlitwy. Stanę w Bożej obecności, uświadomię sobie żywą obecność Boga w Jego Słowie i wsłucham się w to co do mnie dziś mówi.

 

2. Zobaczę Jezusa chodzącego w szabat z uczniami wśród zbóż. Uczniowie zrywają kłosy, mimo że czynność ta zakazana jest przez Prawo. Jezus jest wolny, nieskrępowany podejrzliwością i opinią faryzeuszów. Jego wewnętrzna wolność udziela się uczniom. Nie przejmując się zdaniem faryzeuszów zrywają kłosy. Z czego ja na dzień dzisiejszy chcę się uwalniać? Jakie obszary mego życia domagają się wyzwolenia łaską Jezusa? Jakie znaczenie ma dla mnie ludzka opinia?

 

3. Jezus tłumaczy faryzeuszom, że to nie człowiek został stworzony dla Prawa, ale Prawo jest dane człowiekowi. Odwołuje się do przykładu Dawida, który przekroczył Prawo, gdy dostrzegł potrzebę człowieka. Jesus widzi mnie i moje potrzeby. Dla Niego ja jestem ważniejszy/ważniejsza od litery Prawa. Co czuję gdy to sobie uświadamiam? Czy potrafię - podobnie jek Jezus - dostrzec człowieka i jego potrzeby?

 

Podziękuję dziś Jezusowi za Jego troskę o moje potrzeby. 


s.M. Serafia Szymik