Jezus pełen Ducha...
Jezus pełen Ducha...

I Niedziela Wielkiego Postu

Pełen Ducha Świętego, powrócił Jezus znad Jordanu, a wiedziony był przez Ducha na pustyni czterdzieści dni, i był kuszony przez diabła. Nic przez owe dni nie jadł, a po ich upływie poczuł głód.

 

 

 

LECTIO – CZYTAJ UWAŻNIE! Łk 4, 1-13


Pełen Ducha Świętego, powrócił Jezus znad Jordanu, a wiedziony był przez Ducha na pustyni czterdzieści dni, i był kuszony przez diabła. Nic przez owe dni nie jadł, a po ich upływie poczuł głód. Rzekł Mu wtedy diabeł: «Jeśli jesteś Synem Bożym, powiedz temu kamieniowi, żeby stał się chlebem». Odpowiedział mu Jezus: «Napisane jest: „Nie samym chlebem żyje człowiek”». Wówczas powiódł Go diabeł w górę, pokazał Mu w jednej chwili wszystkie królestwa świata i rzekł do Niego: «Tobie dam potęgę i wspaniałość tego wszystkiego, bo mnie są poddane i mogę je dać, komu zechcę. Jeśli więc upadniesz i oddasz mi pokłon, wszystko będzie Twoje». Lecz Jezus mu odrzekł: «Napisane jest: „Panu, Bogu swemu, będziesz oddawał pokłon i Jemu samemu służyć będziesz”». Zawiódł Go też do Jerozolimy, postawił na szczycie narożnika świątyni i rzekł do Niego: «Jeśli jesteś Synem Bożym, rzuć się stąd w dół. Jest bowiem napisane: „Aniołom swoim da rozkaz co do ciebie, żeby cię strzegli, i na rękach nosić cię będą, byś przypadkiem nie uraził swej nogi o kamień”». Lecz Jezus mu odparł: «Powiedziano: „Nie będziesz wystawiał na próbę Pana, Boga swego”». Gdy diabeł dopełnił całego kuszenia, odstąpił od Niego do czasu.

 

MEDITATIO – ROZWAŻ PRZECZYTANE SŁOWO!

 


W opisie kuszenia Jezusa na pustyni Łukasz zmienia kolejność pokus. Jest to zabieg celowy. Autor chce zwrócić szczególną uwagę na Jerozolimę jako miejsce dokonania zbawienia, miejsce, gdzie szatan ponownie przyjdzie kusić Jezusa, ale i wtedy zostanie pokonany. Jezus wyprowadzony na pustynię przez Ducha był tam przez Niego podtrzymywany, umacniany do walki z szatanem.  Wyraźnie widzimy, że Jezus pokonuje złego mocą Bożego Słowa. Diabeł próbuje podobnego sposobu, ale Jezus tym bardziej wskazuje na to, że przyszedł pełnić wolę Ojca. To ta wola jest Jego pokarmem. Post Jezusa jest okazaniem zaufania Ojcu, który da Mu potrzebny do życia pokarm. Pytajmy dziś siebie:
- Jakie jest moje zaufanie do Boga?
- Czy tak, jak Jezus potrafię odrzucać pokusy?
- Czy mam już postanowienie na Wielki Post?

 

ORATIO – MÓDL SIĘ

 


Panie Jezu, proszę Cię o dobre i owocne przeżycie czasu Wielkiego Postu. Niech będzie to czas jeszcze większego zjednoczenia z Tobą i towarzyszenia Ci na drodze krzyża.  Amen.

 

ACTIO – WPROWADZAJ SŁOWO W CZYN!

 


Zrób sobie odpowiednia postanowienie wielkopostne. Takie, które uczyni cię lepszym.

 

s.M. Damiana Szmidt