Jezus powiedział: «Moje owce słuchają mego głosu...»
Jezus powiedział: «Moje owce słuchają mego głosu...»

IV Niedziela Wielkanocna

Jesteśmy słabi i grzeszni, ale mamy wielkiego i mocnego Boga i będąc w Jego rękach możemy czuć się bezpieczni

 

 

LECTIO – CZYTAJ UWAŻNIE! J 10, 27 - 30


Jezus powiedział: «Moje owce słuchają mego głosu, a Ja znam je. Idą one za Mną, a Ja daję im życie wieczne. Nie zginą na wieki i nikt nie wyrwie ich z mojej ręki. Ojciec mój, który Mi je dał, jest większy od wszystkich. I nikt nie może ich wyrwać z ręki mego Ojca. Ja i Ojciec jedno jesteśmy».

 

MEDITATIO – ROZWAŻ PRZECZYTANE SŁOWO!


Ewangelia to Dobra Nowina. Czytając dzisiejszy fragment doświadczam głębokiej radości i nadziei. Jezus zapewnia mnie, że jestem Mu dobrze znana. Jeśli Go słucham On zapewnia mi życie wieczne i co więcej – nic i nikt nie jest w stanie mnie wyrwać z Jego ręki o ile sama się od Niego nie odwrócę. Warunek jest jeden: muszę słuchać Jego głosu. Możemy powiedzieć, że jesteśmy słabi i grzeszni, ale mamy wielkiego i mocnego Boga i będąc w Jego rękach możemy czuć się bezpieczni. Ręka Boga broni mnie skutecznie od złodziei, rozbójników, wilków. On ratuje mnie od zła. Ode mnie zależy czy chcę być w rękach takiego Boga czy też będę się od Niego odwracał i szedł swoją drogą. Jezus jest Dobrym Pasterzem, któremu zależy na każdej pojedynczej owcy. Jemu zależy na mnie. Przeżywamy dziś Niedzielę Dobrego Pasterza, prośmy więc Pana o dobrych i świętych pasterzy dla Kościoła. Pytajmy dziś siebie:
- Czy czuję się chroniony w rękach Boga?
- Na ile słucham Jego głosu?
- Jak często modlę się za swoich pasterzy?

 

ORATIO – MÓDL SIĘ!


Jezu, Boski Pasterzu, Ty powołałeś Apostołów i uczyniłeś ich rybakami ludzi. Wezwij i dzisiaj młodych ludzi do Twojej służby. Ty nieustannie żyjesz dla nas. Twoja ofiara nieprzerwanie uobecnia się na naszych ołtarzach, bo pragniesz, by wszyscy ludzie mieli udział w Twoim odkupieniu. Niechaj ci, których powołałeś, rozpoznają Twoją wolę i daj im oczy otwarte na potrzeby całego świata. Daj im usłyszeć nieme prośby tylu ludzi, błagających o światło prawdy i ciepło prawdziwej miłości. Pozwól im wiernie trwać w dziele budowania Twego Mistycznego Ciała, by w ten sposób kontynuowali Twoje posłannictwo. Uczyń ich solą ziemi i światłością świata. Panie spraw, aby wiele dziewcząt i chłopców wielkodusznie i bez wahania poszło za głosem Twej miłości. Obudź w ich sercach pragnienie doskonałego życia według Ewangelii oraz wolę bezinteresownej służby dla Kościoła. Daj im gotowość przyjścia z pomocą wszystkim tym, którzy potrzebują ich pomocnych rąk i miłosiernego pochylenia nad ludzką nędzą. Amen.

 

ACTIO – WPROWADZAJ SŁOWO W CZYN!


W tym tygodniu w sposób szczególny módl się za osoby powołane i o nowe powołania do służby Bożej w Kościele.

 

s.M. Damiana Szmidt