Jezus zadaje dziś pytanie...
Jezus zadaje dziś pytanie...

Lectio divina

XXI Niedziela zwykła

Ewangelia (Mt 16, 13-20)

Ty jesteś Piotr i tobie dam klucze królestwa niebieskiego

 

LECTIO – CZAS UWAŻNEGO CZYTANIA SŁOWA


Gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał swych uczniów: «Za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego?» A oni odpowiedzieli: «Jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo za jednego z proroków». Jezus zapytał ich: «A wy za kogo Mnie uważacie?» Odpowiedział Szymon Piotr: «Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga żywego». Na to Jezus mu rzekł: «Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jony. Albowiem nie objawiły ci tego ciało i krew, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. Otóż i Ja tobie powiadam: Ty jesteś Piotr, czyli Opoka, i na tej opoce zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne go nie przemogą. I tobie dam klucze królestwa niebieskiego; cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane w niebie». Wtedy surowo zabronił uczniom, aby nikomu nie mówili, że On jest Mesjaszem.

 


MEDYTATIO - CZAS SŁUCHANIA SŁOWA SERCEM


W dzisiejszym fragmencie Ewangelii Pan Jezus przeprowadza sondę na temat tego, kim jest dla ludzi, za kogo Go uważają. Wśród odpowiedzi padają różne określenia. Mniej lub bardziej chybione. Ważna jest Prawda, a nie nasze wyobrażenia o Bogu czy o kimś innym. Jezus jest Mesjaszem, Synem Boga żywego i to jest prawda. Jezus jest prawdą. On pyta mnie, ciebie kolejny raz: Kim dla Ciebie jestem? I czy to dla Ciebie coś znaczy? Odpowiedz sobie szczerze przed Bogiem i przed sobą na te pytania byś na modlitwie stawał przed prawdziwym Bogiem, a nie przed swoim wyobrażeniem Jego.

 

ORATIO - CZAS MODLITWY SŁOWEM


Z Psalmu 138
Będę Cię sławił, Panie, z całego serca, *
bo usłyszałeś słowa ust moich.
Będę śpiewał Ci psalm wobec aniołów, *
pokłon Ci oddam w Twoim świętym przybytku.

I będę sławił Twe imię za łaskę i wierność Twoją, *
bo ponad wszystko wywyższyłeś Twe imię i obietnicę.
Wysłuchałeś mnie, kiedy Cię wzywałem, *
pomnożyłeś moc mojej duszy.

Zaprawdę Pan jest wzniosły, †
patrzy łaskawie na pokornego, *
pyszałka zaś dostrzega z daleka.
Panie, Twa łaska trwa na wieki, *
nie porzucaj dzieła rąk swoich.

 

ACTIO - CZAS WPROWADZANIA SŁOWA W CZYN


Odpowiem sobie szczerze, kim jest dla mnie Jezus Chrystus.

 

s.M. Dawida Sorokowska