Jubileusz siostry M. Nikodemy
Jubileusz siostry M. Nikodemy

„Wszystko mogę w Tym, który mnie umacnia”
Flp 4,14


 

3 listopada br. na misji w Mandama odbył się jubileusz 25 lat życia zakonnego siostry M. Nikodemy. W sobotę wieczorem świętowałyśmy już w naszej wspólnocie. Odbył się koncert scholi dziecięcej, młodzieżowej i dziewcząt z internatu. Następnego dnia uroczystej Mszy świętej w kościele przewodniczył ksiądz proboszcz naszej parafii. Tego dnia obchodzono w Kościele Kamerunu Uroczystość Wszystkich Świętych przeniesioną z 1 listopada. Uroczystość Jubileuszowa zgromadziła na Eucharystii licznie wspólnotę chrześcijan, wśród nich, do świętowania włączyli się również członkowie Rodziny bł. Edmunda Bojanowskiego. Ten piękny czas złączył wszystkich w atmosferze braterstwa, a  wspólna radość umacniała ducha w uwielbieniu Boga za dar powołania naszej drogiej siostry.