Jubileuszowa refleksja
Jubileuszowa refleksja

„Prostota i pokora są ową otwartą niziną,

nad którą Duch Święty się zwykł rozlewać”

bł. Edmund BojanowskiCytując te słowa naszego Założyciela – bł. Edmunda, pragnę odnieść się do uroczystości i miejsca, gdzie świętujemy Jubileusz 150-lecia przybycia sióstr na Śląsk.To właśnie tu, u stóp Góry Św. Anny, w dolinie pod Górą Oliwną i w tym szczególnym miejscu obchodów kalwaryjskich, jakim jest kościół Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Porębie, Duch Święty rozlał obfitość łask, dających dynamiczny rozwój naszego Zgromadzenia początkowo na Śląskiej ziemi, a potem na cały świat.


Założyciel, otwarty na działanie Ducha Świętego, bardzo zaangażował się w sprawę otwarcia placówki Zgromadzenia na ziemi Śląskiej. O czym świadczą słowa ks. Stanisława Gieburowskiego, przyjaciela, które wypowiedział podczas pogrzebu Edmunda Bojanowskiego: „Nie zapomnę też, z jakim to zaparciem siebie, z jakim poświeceniem, z jaką gorliwością, choć schorzały, pokaszlujący jechał ze mną przed sześciu laty Edmund do Poręby na Górny Śląsk, aby tam nowicjat dla Sióstr swoich otworzyć. Pnie się po górach, przeprawia po kamienistych parowach, nie dosypia, nie dojada, a poucza, daje wskazówki, pokrzepia i jakoby najukochańsze, najdroższe dziecię swoje, kapłanom pobożnym pod opiekę porucza Siostry”.


W swej podróży na Śląsk, szczególniejszą uczuł potrzebę poświęcenia się na kapłaństwo: „wierz mi, rzekł, zawsze od młodości czułem gorące powołanie do stanu duchownego, ale nigdy ono silniej się we mnie nie odezwało, jak teraz, kiedy Zgromadzenie coraz bardziej rośnie. O! co bym ja dał za to, gdybym mógł przynajmniej w nowicjatach moim Siostrzyczkom, choć po jednej Mszy świętej odprawić!” To świadectwo ks. Gieburowskiego – towarzysza podróży do Poręby budzi w nas uczucie wdzięczności i zobowiązuje nas do wiernego podążania śladami, które Założyciel sam nam wyznaczył.


W Jubileuszowej pielgrzymkę razem z Maryją Pokorną Służebnicą Pańską, wyśpiewujemy pieśń dziękczynienia Magnificat za „wielkie dzieła, jakie Pan uczynił” w historii naszej rodziny zakonnej Sióstr Służebniczek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanie Poczętej – Śląskich. Niech to dzieło inspiruje naszą teraźniejszość i przyszłość w wierności charyzmatowi Założyciela, w duchu myśli przewodniej jubileuszu: „Abyśmy świętym życiem, Bogu i Niepokalanej Królowej służyły”.   

 

Matka M. Józefa Leyk

przełożona generalna