Każdy jest obdarowany
Każdy jest obdarowany

XXXIII Niedziela zwykła

Każdemu bowiem, kto ma, będzie dodane, tak że nadmiar mieć będzie. 

 

 

LECTIO – CZYTAJ UWAŻNIE! Mt 25, 14 - 30


Jezus opowiedział swoim uczniom następującą przypowieść: «Podobnie jest z królestwem niebieskim jak z pewnym człowiekiem, który mając się udać w podróż, przywołał swoje sługi i przekazał im swój majątek. Jednemu dał pięć talentów, drugiemu dwa, trzeciemu jeden, każdemu według jego zdolności, i odjechał. Zaraz ten, który otrzymał pięć talentów, poszedł, puścił je w obieg i zyskał drugie pięć. Tak samo i ten, który dwa otrzymał; on również zyskał drugie dwa. Ten zaś, który otrzymał jeden, poszedł i, rozkopawszy ziemię, ukrył pieniądze swego pana. Po dłuższym czasie powrócił pan owych sług i zaczął rozliczać się z nimi. Wówczas przyszedł ten, który otrzymał pięć talentów. Przyniósł drugie pięć i rzekł: „Panie, przekazałeś mi pięć talentów, oto drugie pięć talentów zyskałem”. Rzekł mu pan: „Dobrze, sługo dobry i wierny! Byłeś wierny w rzeczach niewielu, nad wieloma cię postawię: wejdź do radości twego pana!” Przyszedł również i ten, który otrzymał dwa talenty, mówiąc: „Panie, przekazałeś mi dwa talenty, oto drugie dwa talenty zyskałem”. Rzekł mu pan: „Dobrze, sługo dobry i wierny! Byłeś wierny w rzeczach niewielu, nad wieloma cię postawię: wejdź do radości twego pana!” Przyszedł i ten, który otrzymał jeden talent, i rzekł: „Panie, wiedziałem, że jesteś człowiekiem twardym: żniesz tam, gdzie nie posiałeś, i zbierasz tam, gdzie nie rozsypałeś. Bojąc się więc, poszedłem i ukryłem twój talent w ziemi. Oto masz swoją własność!” Odrzekł mu pan jego: „Sługo zły i gnuśny! Wiedziałeś, że żnę tam, gdzie nie posiałem, i zbieram tam, gdzie nie rozsypałem. Powinieneś więc był oddać moje pieniądze bankierom, a ja po powrocie byłbym z zyskiem odebrał swoją własność. Dlatego odbierzcie mu ten talent, a dajcie temu, który ma dziesięć talentów. Każdemu bowiem, kto ma, będzie dodane, tak że nadmiar mieć będzie. Temu zaś, kto nie ma, zabiorą nawet to, co ma. A sługę nieużytecznego wyrzućcie na zewnątrz – w ciemności! Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów”».

 

 

MEDITATIO – ROZWAŻ PRZECZYTANE SŁOWO!

 

Dał każdemu według jego zdolności i odjechał… Każdemu! Dał więc i tobie i mnie… Dał… Jestem obdarowany. Otrzymałem za darmo, bez zasługi…, ale czy wiem co otrzymałem? Jezus w dzisiejszej Ewangelii zaprasza mnie do głębszej refleksji nad tym, czym jestem obdarzony. Tak wiele otrzymuje od Niego każdego dnia a tak mało i tak rzadko to dostrzegam. A nawet jeśli dostrzegam to nie w perspektywie daru, który mam pomnożyć. Otrzymałem talent i to może nawet nie jeden. I nie chodzi tylko o talent w rozumieniu jakichś szczególnych zdolności czy predyspozycji. Chodzi także o to wszystko, co nie jest może w moich oczach niczym szczególnym, bo już się do tego przyzwyczaiłem, bo mi się należy, bo inni też to mają. Takim talentem może być moje życie, moja rodzina, drugi człowiek…. Królestwo Boże podobne jest do człowieka, który rozdaje talenty, które chce aby były pomnożone. Jezus rozdaje dary i chce byśmy je pomnażali. Aby jednak było to możliwe trzeba najpierw dostrzec dar. A idąc dalej trzeba nam dostrzec Dawcę daru. I tu jest początek drogi pomnażania, inwestowania… Ważniejszy od daru jest Dawca, który dając mi talent uzdalnia mnie do jego pomnożenia. Pytajmy dziś siebie:
- Dlaczego tak rzadko dziękuję?
- Co jest podarowanym mi talentem, który mam pomnożyć?
- Co już zrobiłem w tym kierunku?

 

 

ORATIO – MÓDL SIĘ


Pomnażaj we mnie Panie dary, które Ty sam mi podarowałeś. Amen

 

ACTIO – WPROWADZAJ SŁOWO W CZYN!


Zwróć uwag na to jak wiele w życiu otrzymujesz. Bądź wdzięczny za to co masz i staraj się tym służyć.

 

s.M. Damiana Szmidt