Kobieta wielkiej wiary
Kobieta wielkiej wiary

XX Niedziela zwykła

«O niewiasto, wielka jest twoja wiara; niech ci się stanie, jak pragniesz!»

 

 

 

LECTIO – CZYTAJ UWAŻNIE! Mt 15, 21 - 28


Jezus podążył w okolice Tyru i Sydonu. A oto kobieta kananejska, wyszedłszy z tamtych stron, wołała: «Ulituj się nade mną, Panie, Synu Dawida! Moja córka jest ciężko nękana przez złego ducha». Lecz On nie odezwał się do niej ani słowem. Na to podeszli Jego uczniowie i prosili Go: «Odpraw ją, bo krzyczy za nami». Lecz On odpowiedział: «Jestem posłany tylko do owiec, które poginęły z domu Izraela». A ona przyszła, padła Mu do nóg i prosiła: «Panie, dopomóż mi». On jednak odparł: «Niedobrze jest zabierać chleb dzieciom, a rzucać szczeniętom». A ona odrzekła: «Tak, Panie, lecz i szczenięta jedzą okruchy, które spadają ze stołu ich panów». Wtedy Jezus jej odpowiedział: «O niewiasto, wielka jest twoja wiara; niech ci się stanie, jak pragniesz!» Od tej chwili jej córka była zdrowa.

 

MEDITATIO – ROZWAŻ PRZECZYTANE SŁOWO!Niesamowicie zachwyca mnie postawa bohaterki dzisiejszej Ewangelii, która nie zniechęca się trudnościami i przeciwnościami. Jest wytrwała w swojej prośbie zanoszonej do Jezusa. Przepełniona bólem przychodzi do Pana i prosi: „Ulituj się nade mną, Panie, Synu Dawida!”. Nie przestaje mimo upomnień i zniechęceń ze strony innych. Jest wierna swojej prośbie, swojemu pragnieniu i wierzy, że Pan może je zaspokoić. Musi jeszcze zmierzyć się z trudnymi słowami samego Jezusa, ale mimo tego wierzy i ufa, że On nie odmówi jej. Czyż ta postawa nie jest zdumiewająca. Wystarczy pomyśleć o sobie w sytuacjach trudności, przeciwności, zniechęceń. Jakże łatwo się poddajemy i rezygnujemy. A owa kobieta? Ona wciąż prosi, nie poddaje się i wierzy. Ostatecznie osiąga cel – zostaje wysłuchana, obdarowana i na koniec pochwalona za swoją postawę.  Pytajmy dziś siebie:
- Czym najczęściej się zniechęcam?
- Co mogę powiedzieć o swojej wytrwałości na modlitwie?
- O co dziś pragnę prosić Jezusa?

 

ORATIO – MÓDL SIĘ


Ulituj się nade mną, Panie, Synu Dawida.  Amen

 

ACTIO – WPROWADZAJ SŁOWO W CZYN!


Bądź wytrwały na modlitwie.

 

s.M. Damiana Szmidt